ข้อมูล

ป่าฝนหรือป่าฝนหรือป่ากว้าง

ป่าฝนหรือป่าฝนหรือป่ากว้าง


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ป่าฝนตั้งอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้น พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดคืออเมซอนที่สองในอินเดียตะวันออกและที่เล็กที่สุดในลุ่มน้ำคองโก (แอฟริกา)

ปริมาณพลังงานมีมากและปริมาณน้ำฝนเป็นประจำและมากเกิน 3,000 มม. ต่อปี คุณสมบัติหลักของป่าฝนคือการแบ่งชั้น ส่วนบนเป็นต้นไม้ที่มีความสูง 40 เมตรก่อให้เกิดกิ่งก้านและใบหนา ที่ด้านบนอุณหภูมิสูงและแห้ง

ภายใต้หน้าปกนี้มีต้นไม้อีกชั้นหนึ่งซึ่งสูงถึง 20 เมตรส่วนที่ 10 เมตรและ 5 เมตร

สตราตัมขนาดกลางนี้มีความอบอุ่นมืดและเปียกชื้นมีพืชพรรณเล็ก ๆ สตราตัมกลางนั้นมีลักษณะของเถาวัลย์และ epiphytes ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์มีขนาดใหญ่มาก


วีดีโอ: สารคดสตว สองชวตแมลง ในปาฝนมาเลเซย (อาจ 2022).