แสดงความคิดเห็น

สภาพดินฟ้าอากาศ


การผุกร่อนมาจากสภาพอากาศซึ่งหมายถึง "สภาพอากาศเลวร้าย" การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังทำหน้าที่ในกระบวนการนี้

รู้จักกันในชื่อการผุกร่อนการผุกร่อนเป็นชุดของกระบวนการทางกลเคมีและชีวภาพที่ทำให้เกิดการสลายตัวและการสลายตัวของหิน

หินที่ย่อยสลายกลายเป็นวัสดุที่เรียกว่าแมนเทิลหรือเรจิ ธ

ในกรณีที่เกิดการสลายตัวทางกล (หรือทางกายภาพ) หินอาจแตกโดยไม่เปลี่ยนองค์ประกอบ ในทะเลทรายการแปรผันของอุณหภูมิในที่สุดทำให้หินแตกเช่นเดียวกับในเขตเย็นที่ซึ่งน้ำไหลซึมเข้าไปในรอยแตกในหิน

วีดีโอ: พยากรณอากาศวนน (สิงหาคม 2020).