ข้อมูล

การเผา


การเผา ช่วยลดของเสียและทำลายสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค มันเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงเพราะเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศมีความจำเป็นต้องติดตั้งตัวกรองและอุปกรณ์พิเศษเพื่อกรองควันที่เกิดจากการเผาซึ่งเป็นมลพิษ

ขยะควรถูกเผาในเครื่องใช้และพืชชนิดพิเศษ หลังจากการเผาไหม้วัสดุที่เหลือสามารถส่งไปยังหลุมฝังกลบ

การทำปุ๋ยหมัก

การทำปุ๋ยหมัก เป็นการเปลี่ยนแปลงของขยะอินทรีย์จากขยะให้เป็นปุ๋ยหมักในกรณีนี้เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนี้เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ เครื่องย่อยสลาย (แบคทีเรียและเชื้อรา) เกี่ยวกับสารอินทรีย์ในถังขยะ

การรีไซเคิล

การรีไซเคิลเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากส่วนประกอบต่างๆของขยะรายวันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ในหลายเมืองของบราซิลมี เลือกคอลเลกชัน และการรีไซเคิลขยะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดขยะรวมถึงการปกป้องดินจากวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยธรรมชาติ

เรียนรู้ที่นี่เกี่ยวกับการรีไซเคิล

วีดีโอ: การเผาแบบโบราณ หาดยาก (สิงหาคม 2020).