ในไม่ช้า

คลื่นสึนามิ


การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรสามารถเคลื่อนที่ไปในแหล่งน้ำทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสึนามิสูงถึง 30 เมตร

สามารถสร้างคลื่นยักษ์ได้ด้วยปรากฏการณ์สามประเภท:

1) การปะทุของภูเขาไฟฉีดลาวาตันลงในพื้นมหาสมุทรสร้างคลื่นทำลายล้าง

2) การเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัวไปตามแหล่งน้ำ

3) ฟองก๊าซปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของมหาสมุทรโดยมีผลเช่นเดียวกับการระเบิด

วีดีโอ: คลนสนามใหญมากขนาดไหน? (สิงหาคม 2020).