แสดงความคิดเห็น

แรงโน้มถ่วง


พลังแห่งจักรวาลที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติที่ว่า "สสารดึงดูดสสาร"

มันทำให้เรา "ติดอยู่" กับโลกเช่นกันทำให้ดวงจันทร์หมุนรอบดาวเคราะห์ของเราและเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์เป็นต้น

วีดีโอ: แรงโนมถวง - 25hoursOfficial MV (สิงหาคม 2020).