บทความ

กลุ่มก๊าซ


คำที่มาจากคำภาษาละติน กลุ่มก๊าซซึ่งหมายถึง "คลาวด์"

เนบิวลาเป็นเมฆฝุ่นไฮโดรเจนฮีเลียมและพลาสมา เนบิวลาส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่โตกว้างหลายร้อยปีแสง

วีดีโอ: กลมกาซลกลบในองกฤษสลายตวไปแลว (สิงหาคม 2020).