แสดงความคิดเห็น

กล้องโทรทรรศน์


เครื่องมือที่มีเลนส์พิเศษหรือกระจกที่มักจะขยายภาพของวัตถุทำให้สามารถมองเห็นในระยะไกลเช่นวัตถุท้องฟ้า

มีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ขยายภาพเช่นแว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับการสังเกตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและวัตถุ


กล้องโทรทรรศน์ในเม็กซิโก


กล้องโทรทรรศน์มือสมัครเล่น

วีดีโอ: สารคด กลองโทรทรรศนฮบเบลเหนอะไรในจกรวาล?? (สิงหาคม 2020).