ข้อมูล

ศัพท์ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์


มีคำถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาหรือไม่? ดูคำศัพท์ของเรา! เลือกตัวอักษรที่ต้องการด้านล่าง

A - B - C - D - E - F - G

H - I / J / K - L - M - N - O - P

Q - R - S - T - U / V / W - X / Y / Z

วีดีโอ: เรยนชววทยาใหฉลาดอยาพลาดรากศพท (สิงหาคม 2020).