มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์เพียงชนิดเดียว (ผู้เช่า) โดยการหาที่พักพิงหรือการสนับสนุนในร่างกายของสายพันธุ์อื่น (เจ้าภาพ) โดยไม่ทำอันตราย

มันเป็นสมาคมที่คล้ายกับ commensalism ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตัวอย่าง:

  • Garfish และ Holoturia - Gar มีรูปร่างผอมเพรียวยาวและป้องกันการกระทำของผู้ล่าที่อยู่ใน holoturias (ปลิงทะเล) โดยไม่ทำอันตราย
  • epiphytism - Epiphytes (epi, top) เป็นพืชที่เติบโตบนลำต้นขนาดใหญ่โดยไม่ต้องจับพวกมัน Epiphytes เป็นกล้วยไม้และ bromeliads ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ได้รับแสงแดดมากขึ้น

วีดีโอ: Manifestazione regionale inquilinei ATER - Benvegnù (กรกฎาคม 2020).