ในรายละเอียด

Slavism หรือ symphilia


มันเป็นสมาคมที่หนึ่งชนิดได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของสายพันธุ์อื่น Lineu อธิบายการเชื่อมโยงนี้ด้วยความสง่างามเซน: Aphis formicarum vacca (เพลี้ยของสกุล Aphis เป็น "วัว" ของมด)

ในอีกด้านหนึ่งทาสมีลักษณะเป็นศัตรูเนื่องจากเพลี้ยถูกขังอยู่ภายในเนิน

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันสามารถพิจารณาได้เนื่องจากเพลี้ยยังได้รับประโยชน์จากความสะดวกในการหาอาหารและแม้แต่การรักษาที่ดีที่มดเหล่านั้นได้รับ (การขนส่งการป้องกัน ฯลฯ ) สมาคมนี้ถือเป็นฮาร์มอนิกและเป็นกรณีพิเศษของการชุมนุมโดยผู้เขียนหลายคนเนื่องจากสหภาพไม่จำเป็นต้องอยู่รอด