ข้อมูล

วัฏจักรคาร์บอน


พืชทำการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการกำจัดคาร์บอนออกจาก CO2 ของสภาพแวดล้อมสำหรับการจัดรูปแบบสารอินทรีย์

หลังถูกออกซิไดซ์โดยกระบวนการหายใจของเซลล์ซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อย CO2 สู่สิ่งแวดล้อม การสลายตัวและการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลs (ถ่านหินและน้ำมัน) ก็เปิดตัว CO เช่นกัน2 ในสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้การเพิ่มเนื้อหา CO2 สาเหตุในชั้นบรรยากาศทำให้รุนแรงขึ้นของ "ภาวะเรือนกระจก"ซึ่งอาจนำไปสู่การละลายของธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลกที่เพิ่มขึ้นตามลำดับในระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมของเมืองชายฝั่ง

วีดีโอ: วฏจกรคารบอน (กรกฎาคม 2020).