ข้อมูล

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง


เป็นสัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสันหลัง พวกเขาจะ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง.

แมลง - พวกเขามี 6 paws

arachnids - พวกเขามี 8 paws

ครัสเตเชีย - มีหลายอุ้งเท้าและมักจะมีก้าม

ตะขาบ - พวกเขามีอุ้งเท้ามากมาย: พวกมันสามารถไปถึงร้อย!

หอย- มีลำตัวนิ่มมีหรือไม่มีเปลือก

พยาธิ - พวกเขามีร่างกายที่อ่อนนุ่มทรงกระบอกหรือแบน

วีดีโอ: สตวไมมกระดกสนหลง (กรกฎาคม 2020).