บทความ

หลอดลมหายใจ


รพรพสัตว์ต่าง ๆ เช่น แมลง, kilopods, diplopods, เห็บและแมงมุมบางตัว หายใจผ่าน tracheas.

หลอดลมของแมลงเป็นท่อนำไฟฟ้าที่บางมาก พวกมันมาจากรูเล็ก ๆ spiraclesตั้งอยู่ในภูมิภาคด้านข้างของทรวงอกและช่องท้องและสิ้นสุดในเซลล์ การหดตัวของกล้ามเนื้อร่างกายทำหน้าที่เป็นปอดสูบลมและขับไล่อากาศออกจาก tubules ดังนั้นอากาศเข้าสู่ออกซิเจนและออกไปพร้อมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หลอดลมนั้นสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ ซึ่งหมายความว่าในแมลงระบบทางเดินหายใจทำงานเป็นอิสระจากระบบไหลเวียนเลือด

วีดีโอ: โรค RSV หรอ "โรคหลอดลมตบ" (สิงหาคม 2020).