ในรายละเอียด

น้ำบาดาล


น้ำใต้ดินที่เกิดจากการแทรกซึมของน้ำฝนลงสู่ดินซึ่งครอบครองรูขุมขนและรอยแยกของหิน

น้ำนี้ซึมลงไปในดินจนกว่าจะถึงชั้นของวัสดุที่ผ่านไม่ได้

วีดีโอ: animation 3D มารจกนำบาดาลกน (กรกฎาคม 2020).