ข้อมูล

7: เมแทบอลิซึม II - ชีววิทยา

7: เมแทบอลิซึม II - ชีววิทยา


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ในบทที่แล้ว เราเน้นไปที่วิถีการเผาผลาญที่มีบทบาทสำคัญต่อการออกซิเดชัน/การรีดักชันที่สัมพันธ์กับพลังงานของเซลล์ ในบทนี้ เส้นทางที่เรากล่าวถึงมีบทบาทน้อยกว่าจากมุมมองด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทที่สำคัญในแคแทบอลิซึมและแอนะโบลิซึมของส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ความสมดุลของไนโตรเจน และความสมดุลของน้ำตาล ในแง่หนึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นวิถี “การจมในครัว” แต่ควรสังเกตว่าวิถีทางของเซลล์ทั้งหมดมีความสำคัญ ในส่วนที่สองของเมแทบอลิซึม เราครอบคลุมถึงวิถีเมแทบอลิซึมที่ไม่ได้เน้นย้ำถึงการเกิดออกซิเดชัน/ การลดน้อยลง.

 • 7.1: การจัดเก็บและการแยกย่อยคาร์โบไฮเดรต
  คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ที่สำคัญ พวกมันให้พลังงานอย่างรวดเร็วผ่านไกลโคไลซิสและผ่านตัวกลางไปยังทางเดิน เช่น วัฏจักรกรดซิตริก เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน (ทางอ้อม) และวิถีเพนโทส ฟอสเฟต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าโมเลกุลที่สำคัญเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
 • 7.2: เส้นทางเพนโทสฟอสเฟต
  บางส่วนของ PPP มีความคล้ายคลึงกับวัฏจักรของพืช Calvin หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยามืดของการสังเคราะห์ด้วยแสง เราจะหารือเกี่ยวกับปฏิกิริยาเหล่านี้แยกกันในหัวข้อถัดไป หน้าที่หลักของ PPP คือการผลิต NADPH (สำหรับใช้ในการรีดิวซ์แอนโบลิก) ไรโบส-5-ฟอสเฟต (สำหรับทำนิวคลีโอไทด์) และอีรีโทรส-4-ฟอสเฟต (สำหรับทำกรดอะมิโนอะโรมาติก) ตัวกลางระดับโมเลกุลสามตัวของไกลโคไลซิสสามารถเข้าสู่กระบวนการ PPP (หรือถูกใช้ตามปกติในไกลโคไลซิส)
 • 7.3: คาลวิน ไซเคิล
  วัฏจักรคาลวินเกิดขึ้นเฉพาะในสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงและเป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เรียกว่า "วัฏจักรมืด" อยู่ในส่วนนี้ของกระบวนการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำออกจากบรรยากาศและสร้างเป็นกลูโคส (หรือน้ำตาลอื่น ๆ ในท้ายที่สุด) แม้ว่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลูโคสในท้ายที่สุดต้องใช้อิเล็กตรอนจากสิบสองโมเลกุลของ NADPH (และ 18 ATPs) การลดลงหนึ่งครั้งเกิดขึ้น 12 ครั้ง (1,3 BPG ถึง G3P) เพื่อให้ได้การลดลงที่จำเป็นในการสร้างกลูโคสหนึ่งอัน
 • 7.4: พืช C4
  วัฏจักรคาลวินเป็นวิธีการที่พืชดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นกลูโคสในที่สุด พืชใช้สองกลยุทธ์ทั่วไปในการทำเช่นนั้น ประการแรกใช้โดยพืชที่เรียกว่าพืช C3 (พืชส่วนใหญ่) และเกี่ยวข้องกับเส้นทางที่อธิบายไว้ข้างต้น พืชอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าพืช C4 ใช้กลยุทธ์ใหม่ในการรวม CO2 ก่อนการดูดซึม
 • 7.5: วัฏจักรยูเรีย
  วัฏจักรของวัฏจักรอื่นที่สำคัญในเซลล์คือวัฏจักรยูเรีย (รูปที่ 7.5.1) ด้วยปฏิกิริยาที่ครอบคลุมไซโตพลาสซึมและไมโทคอนเดรีย วัฏจักรยูเรียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตับและไต วัฏจักรมีบทบาทสำคัญในความสมดุลของไนโตรเจนในเซลล์และพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่ผลิตยูเรียเพื่อขับเอมีนส่วนเกิน
 • 7.6: การตรึงไนโตรเจน
  กระบวนการตรึงไนโตรเจนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เพราะท้ายที่สุดแล้วไนโตรเจนในบรรยากาศเป็นแหล่งของเอมีนในโปรตีนและดีเอ็นเอ เอ็นไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้เรียกว่า ไนโตรเจน และพบได้ในแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนบางชนิดที่เรียกว่าไดอาโซโทรฟ ความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างพืชบางชนิด (เช่น พืชตระกูลถั่ว) และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนช่วยให้พืชเข้าถึงไนโตรเจนที่ลดลงได้
 • 7.7: เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
  วิถีทางสำหรับการสังเคราะห์และการเสื่อมสลายของกรดอะมิโนที่ใช้ในโปรตีนนั้นมีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาปฏิกิริยาที่สังเคราะห์โครงสร้างทางชีววิทยา เราเริ่มต้นด้วยเงื่อนไขบางประการ ประการแรก สิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนทั้งหมดที่ต้องการได้ กรดอะมิโนที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถสังเคราะห์ได้ (และดังนั้นจึงต้องมีในอาหารของพวกมัน) เรียกว่ากรดอะมิโนที่จำเป็น กรดอะมิโนที่เหลือที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้นั้นเรียกว่าไม่จำเป็น
 • 7.8: แคแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
  การสลายตัวของกลูตามีนโดยกลูตามิเนสเป็นแหล่งของแอมโมเนียมไอออนในเซลล์ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือกลูตาเมต กลูตาเมตสามารถเปลี่ยนได้โดยปฏิกิริยา transamination เป็น alpha-ketoglutarate ซึ่งสามารถออกซิไดซ์ในวัฏจักรกรดซิตริก
 • 7.9: เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  การสังเคราะห์ไรโบนิวคลีโอไทด์โดยวิธี de novo เกิดขึ้นในสองวิถีทางหนึ่งสำหรับพิวรีนและอีกทางหนึ่งสำหรับไพริมิดีน สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเส้นทางทั้งสองนี้คือนิวคลีโอไทด์ถูกสร้างขึ้นจากบล็อคการสร้างที่เรียบง่ายมาก
 • 7.10: Pyrimidine de novo การสังเคราะห์ทางชีวภาพ
  วัสดุเริ่มต้นสำหรับการสังเคราะห์ไพริมิดีน ได้แก่ ไบคาร์บอเนต เอมีนจากกลูตามีน และฟอสเฟตจากเอทีพีเพื่อสร้างคาร์บาโมอิล-ฟอสเฟต (คล้ายกับปฏิกิริยาของวัฏจักรยูเรีย) การรวมคาร์บาโมอิลฟอสเฟตกับกรดแอสปาร์ติก (การก่อคาร์บาโมอิลแอสพาเทต) ถูกเร่งโดยเอนไซม์ควบคุมที่สำคัญที่สุดของวัฏจักร แอสพาเทตทรานส์คาร์บาโมอิเลส
 • 7.11: การสังเคราะห์เพียวรีนเดอโนโว
  การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ของพิวรีนมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานจากนิวคลีโอไทด์ของไพริมิดีนตรงที่เบสถูกสร้างขึ้นบนวงแหวนไรโบส วัสดุเริ่มต้นคือไรโบส 5-ฟอสเฟต ซึ่งถูกฟอสโฟรีเลตโดย PRPP synthetase ไปเป็น PRPP โดยใช้ฟอสเฟต 2 ตัวจาก ATP PRPP อะมิโดทรานสเฟอเรสกระตุ้นการถ่ายโอนของกลุ่มเอมีนไปยัง PRPP โดยแทนที่ไพโรฟอสเฟตบนคาร์บอน 1 ดังนั้นการสังเคราะห์วงแหวนพิวรีนจึงเริ่มต้นขึ้น
 • 7.12: Deoxyribonucleotide de novo การสังเคราะห์ทางชีวภาพ
  การสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์เดอโนโวต้องการเอนไซม์ที่น่าสนใจที่เรียกว่าไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเตส (RNR) RNR กระตุ้นการก่อตัวของดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์จากไรโบนิวคลีโอไทด์ รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของ RNR คือเอนไซม์ Type I ซึ่งมีสารตั้งต้นคือ ribonucleoside diphosphates (ADP, GDP, CDP หรือ UDP) และผลิตภัณฑ์คือ deoxyribonucleoside diphosphates (dADP, dGDP, dCDP หรือ dUDP) ไทมิดีนนิวคลีโอไทด์ถูกสังเคราะห์จาก dUDP

ภาพขนาดย่อ: แผนที่เมโทรเมตาบอลิ รูปภาพที่ใช้โดยได้รับอนุญาต (CC BY-SA 4.0; Chakazul)​​​​​​


เมแทบอลิซึมคืออะไร & มันทำงานอย่างไรในชีววิทยามนุษย์?

เมแทบอลิซึมเป็นผลรวมของกระบวนการทางเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตได้

เมแทบอลิซึมเป็นผลรวมของ 3 หน้าที่หลัก: การแปลง อาหารให้พลังงาน, เพื่อแปลง อาหารเพื่อสร้างบล็อค สำหรับร่างกายและเพื่อ กำจัดของเสียจากการเผาผลาญ.

เมแทบอลิซึมยังรวมถึงปฏิกิริยาเคมีที่ประกอบกันเป็นกระบวนการย่อยอาหารและการขนส่งระดับเซลล์ของสารต่างๆ ระหว่างเซลล์

เหล่านี้ เร่งด้วยเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียกว่า “เมตาบอลิซึม” ช่วยให้สิ่งมีชีวิตเติบโต สืบพันธุ์ รักษาโครงสร้างเซลล์ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม

สังเกตว่าฉันใช้คำว่า “enzyme-catalyzed” เมื่ออธิบายเมแทบอลิซึม ในบริบทของประโยคข้างต้น หมายความว่าเอ็นไซม์เร่งปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ให้เร็วพอที่จะดำรงชีวิตได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเอนไซม์เป็นส่วนสำคัญของการเผาผลาญของเรา หากไม่มีเอ็นไซม์ เมแทบอลิซึมของเราจะช้าเกินไป และเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

Catabolism & Anabolism

นอกจากนี้ Metabolism ยังแบ่งออกเป็นสองประเภท: แคแทบอลิซึม และ แอแนบอลิซึม.

Catabolism คือการสลายตัวของอินทรียวัตถุ ตัวอย่างเช่น ระหว่างการหายใจระดับเซลล์ กลูโคสจะแตกตัวเป็นไพรูเวต

แอแนบอลิซึมคือการสร้างส่วนประกอบของเซลล์ ตัวอย่างเช่น การผลิตโปรตีนและกรดนิวคลีอิกในเซลล์

โดยทั่วไป การสลายตัวของสารจะปล่อยพลังงาน และการสะสมของสารจะสิ้นเปลืองพลังงาน

ตัวอย่างที่ดีคือ อ้วน เมื่อไขมันสลาย พลังงานถูกปลดปล่อย แต่เมื่อร่างกายมีพลังงานมากเกินไป ร่างกายก็จะสะสมพลังงานกลับเป็นไขมัน

ทางเดินเมตาบอลิคืออะไร?

เอ็นไซม์ที่หายไปก็เหมือนโดมิโนที่หายไป…

สุดท้ายนี้ ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับ วิถีการเผาผลาญ. ก่อนอื่น คุณควรรู้ว่าปฏิกิริยาเคมีของเมแทบอลิซึมสามารถจัดเป็นสิ่งที่เรียกว่า “เส้นทางการเผาผลาญ” และเส้นทางการเผาผลาญเป็นห่วงโซ่ของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งมักได้รับความช่วยเหลือจากเอนไซม์ (ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ) วิถีทางเมแทบอลิซึมถูกตั้งค่าให้บ่อยครั้งผลคูณของปฏิกิริยาหนึ่งทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับปฏิกิริยาเคมีครั้งต่อไป

โปรดทราบว่าเมแทบอลิซึมอาศัยเอ็นไซม์อย่างมาก ดังนั้นวิถีเมแทบอลิซึมสามารถปิดได้หากเซลล์ไม่มีเอ็นไซม์ที่จำเป็นสำหรับปฏิกิริยาเคมีของวิถีทางใดทางหนึ่ง

อีกวิธีหนึ่งในการคิดเกี่ยวกับเอนไซม์และวิถีทางคือการเปรียบเทียบแบบโดมิโน หากคุณดึงโดมิโนออกจากกึ่งกลางของแนวโดมิโน แล้วดันโดมิโนตัวแรกไป แนวของโดมิโนจะไม่ล้มลงทั้งหมด แต่ให้หยุดตรงจุดที่คุณถอดโดมิโนตรงกลางออก และเอ็นไซม์ก็เหมือนกับการที่ห่วงโซ่ของปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมจะหยุดลงหากคุณขาดเอนไซม์

การเผาผลาญของเสีย

กระบวนการทางเคมีอีกอย่างหนึ่งภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่า “เมตาบอลิซึม” คือการกำจัดของเสียจากการเผาผลาญ ของเสียจากการเผาผลาญคือสารที่เหลือจากกระบวนการเมตาบอลิซึม เช่น การหายใจระดับเซลล์ สารที่เหลือเหล่านี้มีมากเกินไปหรือเป็นพิษ และร่างกายไม่สามารถใช้ได้

ตัวอย่างของของเสียจากการเผาผลาญ ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจน น้ำ CO2, ฟอสเฟต, ซัลเฟต และอื่นๆ

สัตว์ขับถ่ายของเสียจากการเผาผลาญเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พืชสามารถกอบกู้ของเสียจากการเผาผลาญเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบไนโตรเจน (ลองนึกดูว่าทำมาจากปุ๋ยอะไร) และแบคทีเรียในดินสามารถจัดการกับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญได้มากขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นว่ามีวัฏจักรทางนิเวศวิทยาเมื่อพูดถึงของเสียจากการเผาผลาญ


7: เมแทบอลิซึม II - ชีววิทยา

1. อณูชีววิทยาอธิบายกระบวนการมีชีวิตในแง่ของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสิ่งมีชีวิตคือ:

 • สิ่งมีชีวิตต้องการองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ :
  • ฟอสฟอรัส
  • กำมะถัน
  • เหล็ก
  • แคลเซียม
  • โซเดียม

  2. อะตอมของคาร์บอนสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ได้ 4 พันธะ ทำให้เกิดสารประกอบที่เสถียรได้หลากหลาย

  3. ชีวิตขึ้นอยู่กับสารประกอบคาร์บอน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก

  4. เมแทบอลิซึมเป็นเว็บของปฏิกิริยาที่เร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ทั้งหมดในเซลล์หรือสิ่งมีชีวิต

  5. แอแนบอลิซึมคือการสังเคราะห์โมเลกุลที่ซับซ้อนจากโมเลกุลที่ง่ายกว่า รวมถึงการก่อตัวของโมเลกุลขนาดใหญ่จากโมโนเมอร์ด้วยปฏิกิริยาควบแน่น

  • การสังเคราะห์การควบแน่น
   • โมโนเมอร์ที่เชื่อมเข้าด้วยกัน (=anabolized) เพื่อสร้างโพลีเมอร์
   • ผ่านการปล่อย H2O
   • ด้วยพลังงานที่ได้จากน้ำตาลนิวคลีโอไทด์ (เช่น ADP-glucose)

   โมโนแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์:

   • ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ควบแน่นเชื่อมโยงโมโนเมอร์โมโนแซ็กคาไรด์สองตัว
   • สร้างโมเลกุลไดแซ็กคาไรด์หนึ่งโมเลกุลและโมเลกุล H2O หนึ่งตัว
   • การเติมโมโนแซ็กคาไรด์ซ้ำๆ จะทำให้เกิดพอลิแซ็กคาไรด์

   กรดไขมัน กลีเซอรอล และไตรกลีเซอไรด์

   • ปฏิกิริยาการสังเคราะห์การควบแน่นสามแยกกัน
   • เชื่อมโยงโมโนเมอร์กรดไขมันสามตัวกับโมโนเมอร์กลีเซอรอลตัวเดียว
   • สร้างโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์หนึ่งโมเลกุลและโมเลกุล H2O สามตัว

   กรดอะมิโนและโพลีเปปไทด์:

   • โมโนเมอร์ของกรดอะมิโนสองตัวถูกเชื่อมโยงเพื่อสร้างไดเปปไทด์
   • ปล่อยโมเลกุล H2O หนึ่งตัว
   • ปฏิกิริยาการสังเคราะห์การควบแน่นซ้ำๆ ทำให้เกิดโพลีเปปไทด์ (=โปรตีน)

   6. Catabolism คือการสลายตัวของโมเลกุลที่ซับซ้อนเป็นโมเลกุลที่ง่ายกว่า รวมถึงการไฮโดรไลซิสของโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นโมโนเมอร์

   • ไฮโดรไลซิส
    • โพลีเมอร์ที่ย่อยสลาย (= catabolized) เป็นโมโนเมอร์ (เช่นในการย่อยอาหาร)
    • โดยใช้ H2O เป็นแหล่งของ -H และ -OH group
    • เร่งด้วยเอ็นไซม์
    • พอลิแซ็กคาไรด์สามารถแตกตัวเป็นโมโนแซ็กคาไรด์ได้
    • โมเลกุล H2O ใช้เป็นแหล่งของหมู่ -H และ -OH
    • เร่งด้วยเอ็นไซม์

    กรดไขมัน กลีเซอรอล และไตรกลีเซอไรด์:

    • ไตรกลีเซอไรด์ถูกแบ่งออกเป็นกลีเซอรอลหนึ่งตัวและโมเลกุลกรดไขมันสามตัว
    • ด้วยโมเลกุล H2O สามตัวที่ใช้เป็นแหล่งของหมู่ -H และ -OH
    • เร่งด้วยเอ็นไซม์

    กรดอะมิโนและโพลีเปปไทด์:

    • โพลีเปปไทด์ถูกแบ่งออกเป็นโมเลกุลกรดอะมิโนที่แยกจากกัน
    • ด้วยโมเลกุล H2O ที่ใช้เป็นแหล่งของหมู่ -H และ -OH
    • เร่งด้วยเอ็นไซม์

    การใช้งานและทักษะ:

    • การประยุกต์ใช้: ยูเรียเป็นตัวอย่างของสารประกอบที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตแต่สามารถสังเคราะห์เทียมได้

    ทักษะ: การวาดแผนภาพโมเลกุลของกลูโคส ไรโบส กรดไขมันอิ่มตัว และกรดอะมิโนทั่วไป

    ทักษะ: การระบุชีวเคมี เช่น น้ำตาล ลิปิด หรือกรดอะมิโนจากแผนภาพโมเลกุล

    คำแนะนำ: เฉพาะรูปแบบวงแหวนของ D-ribose, alpha–D-glucose และ beta-D-glucose เท่านั้นที่คาดว่าจะอยู่ในภาพวาด


    การหมักแอลกอฮอล์

    กระบวนการหมักที่คุ้นเคยอีกอย่างหนึ่งคือการหมักแอลกอฮอล์ (รูปที่ 2) ซึ่งผลิตเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาการหมักแอลกอฮอล์มีดังต่อไปนี้:

    รูปที่ 2 แสดงปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการหมักแอลกอฮอล์

    การหมักกรดไพรูวิกด้วยยีสต์ทำให้เกิดเอทานอลที่พบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รูปที่ 3). หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไม่ถูกระบายออกจากห้องหมัก เช่น ในเบียร์และไวน์อัดลม ก็จะยังคงละลายในตัวกลางจนกว่าแรงดันจะถูกปล่อยออกมา เอทานอลที่สูงกว่า 12 เปอร์เซ็นต์เป็นพิษต่อยีสต์ ดังนั้นระดับแอลกอฮอล์ตามธรรมชาติในไวน์จึงเกิดขึ้นได้สูงสุด 12 เปอร์เซ็นต์

    รูปที่ 3 การหมักน้ำองุ่นเพื่อทำไวน์ทำให้เกิดCO2 เป็นผลพลอยได้ ถังหมักมีวาล์วเพื่อให้แรงดันภายในถังระบายออกได้

    อีกครั้ง จุดประสงค์ของกระบวนการนี้ไม่ใช่เพื่อผลิตเอทานอล แต่เพื่อแปลง NADH กลับเป็น NAD + เพื่อให้ไกลโคลิซิสสามารถดำเนินต่อไปได้


    การหายใจเป็นกระบวนการสามขั้นตอนซึ่งรวมถึงไกลโคไลซิส วัฏจักรเครบส์ และอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งถูกผลักไปรอบๆ เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย พวกเขาช่วยกันดึงพลังงานนั้นออกจากโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาล กลูโคสรวมกับออกซิเจนและปล่อยพลังงานที่ใช้งานได้ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ


    เซลล์สามารถใช้สิ่งพิเศษนั้นได้ พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา พลังงานไม่ได้แค่ลอยไปมา มันถูกเก็บไว้ในสารประกอบที่เรียกว่า ATP (อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต). เอทีพีเป็นโมเลกุลพลังงานที่ใช้โดยเซลล์ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้พลังงานแก่ปฏิกิริยาทุติยภูมิที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับโมเลกุลพลังงานอื่นๆ เช่น NADH, NADPH หรือ FADH สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญพอๆ กับ ATP แต่มีการใช้งานน้อยกว่า เราหายใจออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจ CO2 นั้นมาจากการสลายตัวของกลูโคสในไมโตคอนเดรียของเรา อย่างที่เราเพิ่งบอกคุณไป พืชสามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไปทำน้ำตาลได้ คุณรู้หรือไม่ว่าพืชยังสร้างCO2? พวกเขาอาจไม่หายใจออกเหมือนที่เราทำ แต่พืชก็ต้องการพลังงานเช่นกัน พวกเขาทำลายน้ำตาลในเซลล์และปล่อยCO2 เช่นเดียวกับเรา

    ส่วนที่ 2: เมแทบอลิซึมของไมโตคอนเดรียและการตัดสินใจของเซลล์

    00:00:08.09 สวัสดี
    00:00:09.22 ฉันชื่อจาเร็ด รัทเทอร์
    00:00:11.00 และผมเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาชีวเคมี
    00:00:13.06 และผู้ตรวจสอบสถาบันการแพทย์ Howard Hughes
    00:00:16.17 ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์
    00:00:18.03 และฉันจะบอกคุณในส่วนที่สองของซีรีส์นี้
    00:00:20.28 เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นบทบาทที่สำคัญมากของไมโตคอนเดรีย
    00:00:25.14 และการเผาผลาญของมัน
    00:00:27.15 น. ในการควบคุมวิธีที่เซลล์ตัดสินใจ
    00:00:30.27 และในการบรรยายนี้ ผมจะพูดถึงข้อมูลบางส่วน
    00:00:34.25 สร้างโดย Vettore Therapeutics
    00:00:36.17 ซึ่งเป็นบริษัทที่ฉันร่วมก่อตั้ง
    00:00:39.03 และฉันค่อนข้างมีส่วนร่วม
    00:00:41.07 อย่างที่ฉันพูดพาดพิงถึงในส่วนแรกของฉัน
    00:00:45.02 ตอนแรกของชุดนี้
    00:00:47.27 ห้องทดลองของฉันตั้งเป้าหมายที่จะเข้าใจ
    00:00:52.24 โปรตีนไมโตคอนเดรียที่ไม่เคยมีมาก่อน
    00:00:55.10 ที่อนุรักษ์ข้ามวิวัฒนาการ
    00:00:57.02 และนั่นทำให้เราคิดเกี่ยวกับกระบวนการยลต่างๆ มากมาย
    00:01:02.06 และการทำสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นการค้นพบที่น่าสนใจ
    00:01:04.27 เกี่ยวกับวิธีการทำงานของไมโตคอนเดรีย
    00:01:08.06 และวิธีที่พวกเขาสื่อสารกับส่วนที่เหลือของเซลล์
    00:01:10.16 และสิ่งที่ฉันจะบอกคุณในวันนี้คือเรื่องราว
    00:01:13.22 เกี่ยวกับการขนส่งเมตาบอไลต์
    00:01:16.14 ดังนั้น เมื่อนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์
    00:01:19.03 มันถูกเปลี่ยนผ่านการกระทำของไกลโคไลซิส
    00:01:21.27 เพื่อไพรูเวต
    00:01:23.21 และไพรูเวตนั้น ในเซลล์ที่มีความแตกต่างส่วนใหญ่ในร่างกายของเรา
    00:01:27.06 ถูกนำเข้าสู่ไมโตคอนเดรีย
    00:01:29.04 โดยที่มันถูกแปลงเป็น acetyl-CoA
    00:01:31.02 ซึ่งจะบริจาคคาร์บอนให้กับวัฏจักร TCA
    00:01:35.27 และด้วยกระบวนการนี้
    00:01:38.14 ซึ่งช่วยให้การผลิต ATP มีประสิทธิภาพสูง
    00:01:41.01 ตามที่ฉันได้พูดไปในรายละเอียดในส่วนแรกของการพูดคุย
    00:01:47.12 อย่างไรก็ตาม เซลล์บางส่วนในร่างกายของเรา
    00:01:50.10 อย่าทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
    00:01:52.27 และแปลงไพรูเวตและตัวกลางไกลโคไลติกอื่นๆ แทน
    00:01:56.24 เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเติมเชื้อเพลิง
    00:02:01.07 การเจริญเติบโตและการงอกของเซลล์
    00:02:02.22 และนี่มีชื่อเสียงที่สุดในบริบทของโรคมะเร็ง
    00:02:05.02 ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเอฟเฟกต์ Warburg
    00:02:07.23 และอีกครั้ง นี่คือความคิดที่จะเปิดใช้งาน
    00:02:10.20 ส่วนประกอบหลักที่ผลิตขึ้นจากคาร์บอนที่นำเข้าสู่เซลล์
    00:02:14.15 ไม่ใช่แค่การผลิต ATP
    00:02:18.16 ดังนั้นฉันจึงต้องการชี้ให้เห็นว่าในบริบทนี้
    00:02:22.01 ไพรูเวตนั้นบางส่วนสามารถแปลงเป็นแลคเตทได้
    00:02:27.07 และแลคเตทนั้นจะถูกส่งออก
    00:02:28.06 และนั่นจะสำคัญมาก
    00:02:30.22 ก่อนจบการบรรยายนี้
    00:02:34.10 ดังนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
    00:02:38.23 ศึกษาเส้นทางเมแทบอลิซึมเป็นอย่างดีในชีววิทยาทั้งหมด
    00:02:42.03 แต่น่าประหลาดใจ หนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของเส้นทางนี้
    00:02:46.27 ไม่ได้ระบุระดับโมเลกุลจนกระทั่งเมื่อสองสามปีก่อน
    00:02:49.11 และนั่นคือกระบวนการที่
    00:02:52.21 ไพรูเวตเข้าสู่ไมโตคอนเดรีย
    00:02:54.25 ไพรูเวทเป็นโมเลกุลที่มีประจุ
    00:02:56.26 และไม่ผ่านเยื่อหุ้มอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวมันเอง
    00:02:59.01 มันต้องได้รับโปรตีนเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
    00:03:01.15 และโปรตีนนั้น อีกครั้ง
    00:03:03.24 ไม่ได้ระบุระดับโมเลกุลจนกระทั่งเมื่อสองสามปีก่อน
    00:03:06.15 เมื่อปรากฎว่าโปรตีนสองตัว
    00:03:09.16 ที่เราเรียนมา
    00:03:11.23 ว่าเป็นโปรตีนไมโตคอนเดรียที่มีการอนุรักษ์สูงแต่ไม่มีลักษณะเฉพาะ
    00:03:15.24 กลายเป็นไดเมอริกเชิงซ้อน
    00:03:19.18 รู้จักกันในชื่อพาหะไพรูเวตไมโตคอนเดรียหรือกนง.
    00:03:23.15 น. กนง. เป็นเฮเทอโรไดเมอร์บังคับ
    00:03:25.26 มีโปรตีน MPC1 และโปรตีน MPC2
    00:03:29.00 น. โปรตีนสองตัวนี้มารวมกัน
    00:03:31.14 จำเป็นต้องมีทั้งคู่
    00:03:34.04 สำหรับหน้าที่ของคอมเพล็กซ์นี้
    00:03:35.28 และในกรณีที่ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
    00:03:38.08 อีกอันเพิ่งเสื่อม
    00:03:40.12 และฉันจะพูดถึงเรื่องนั้นในภายหลัง เมื่อเราพูดถึงการศึกษาในหนู
    00:03:45.17 นักศึกษาปริญญาโท จอห์น เชลล์
    00:03:48.19 มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการค้นพบ MPC
    00:03:51.07 และงานแรกๆ ในการคิดเกี่ยวกับบทบาทของคอมเพล็กซ์แห่งนี้
    00:03:54.26 และเขาได้แนะนำการค้นพบที่ยอดเยี่ยมนี้
    00:03:58.18 และความสำคัญของโปรตีนนี้
    00:04:01.16 ในการไกล่เกลี่ยผลการเผาผลาญบางอย่าง
    00:04:04.01 ที่เราเห็นในมะเร็ง
    00:04:05.25 และคงจะดีถ้าได้ชม
    00:04:08.25 แต่ฉันแค่อยากจะสรุปและบอกคุณ
    00:04:11.20 สิ่งหนึ่งที่จอห์นพบ ไม่น่าแปลกใจเลย
    00:04:15.06 คือเซลล์จำนวนมากที่ทำสิ่งนี้ ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์วอร์เบิร์ก
    00:04:19.00 โดยที่ไพรูเวตคงอยู่ในไซโทซอล
    00:04:21.20 ไม่ได้นำเข้าไมโตคอนเดรียและออกซิไดซ์
    00:04:26.02 เซลล์เหล่านั้นจำนวนมากมี
    00:04:30.02 การแสดงออกต่ำของกนง.
    00:04:32.03 หรือในกรณีของมะเร็งบางชนิด
    00:04:34.08 การกลายพันธุ์หรือการลบที่ทำให้กิจกรรมของกนง.ลดลง
    00:04:38.06 และบ่อยครั้ง ที่มีการแสดงออกสูง
    00:04:41.28 ของผู้ส่งออกแลคเตท MCT4 นี้
    00:04:44.24 ที่เอาแลคเตทออกจากไซโตซอล
    00:04:48.22 แต่คำถามคือ มันสำคัญไหม
    00:04:52.13 เซลล์เหล่านั้นสำคัญไฉน
    00:04:55.23 มีสถานการณ์ MPC-low/MCT4-high นี้
    00:05:00.28 ส่งผลให้มีโปรแกรมการเผาผลาญ
    00:05:04.27 ซึ่งมีลักษณะเป็นไกลโคไลซิสแบบแอโรบิก ดังนั้นสำหรับ sp
    00:05:08.24 อย่างที่รู้ๆ กัน
    00:05:11.14 เมื่อเทียบกับการออกซิเดชันของคาร์โบไฮเดรตในไมโตคอนเดรีย?
    00:05:14.17 เมแทบอลิซึมนั้นสำคัญหรือไม่
    00:05:17.07 สำหรับพฤติกรรมของเซลล์เหล่านั้น?
    00:05:19.10 และระบบที่เราศึกษามันอย่างละเอียดที่สุด
    00:05:22.28 ถูกแสดงไว้ที่นี่ และนี่คือเยื่อบุผิวลำไส้ที่แสดงไว้ที่นี่
    00:05:27.11 และลักษณะสำคัญของสิ่งนี้ก็คือสเต็มเซลล์ในลำไส้เหล่านี้
    00:05:31.05 เซลล์ต้นกำเนิดจากลำไส้นั่งอยู่ที่นี่
    00:05:35.03 ที่ฐานของห้องใต้ดิน
    00:05:37.08 ในห้องที่มีการป้องกัน
    00:05:39.06 และแพร่ขยายและแยกความแตกต่าง
    00:05:41.29 เมื่อพวกเขาเคลื่อนขึ้นห้องใต้ดินและเข้าไปในวิลลัส
    00:05:44.06 ในที่สุดก็สร้างเซลล์ที่โตเต็มที่ทั้งหมด
    00:05:46.20 ของเยื่อบุผิวลำไส้
    00:05:49.28 ที่ทำหน้าที่กั้นและหน้าที่ที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมด
    00:05:54.02 ว่าเยื่อบุผิวนี้ทำงาน
    00:05:57.04 นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาเยื่อบุผิวในลำไส้
    00:06:01.05 และนั่นก็คือการจัดระเบียบที่สูงมาก
    00:06:03.13 อีกครั้ง ด้วยสเต็มเซลล์ที่ฐานของห้องใต้ดินนี้
    00:06:07.13 คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน คุณรู้ว่าพวกเขามีลักษณะอย่างไร
    00:06:10.08 และยังมีระบบ ex-vivo ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาระบบนี้
    00:06:15.09 และอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของระบบสเต็มเซลล์ในลำไส้
    00:06:19.19 เป็นอาบิล ความสามารถที่เราต้องทำ
    00:06:22.26 ออร์กานอยด์ในลำไส้ที่เรียกว่าเหล่านี้ ดังที่แสดงไว้ที่นี่
    00:06:25.23 และนี่คือสองตัวอย่างที่แสดง
    00:06:27.25 ดังนั้น ออร์กานอยด์เหล่านี้คือเยื่อบุผิวในลำไส้
    00:06:31.23 ที่ถูกพับกลับเพื่อสร้าง
    00:06:34.28 โครงสร้างที่ปิดล้อมซึ่งสมบูรณ์ด้วยห้องใต้ดินในลำไส้
    00:06:39.04 ดังที่แสดงไว้ที่นี่
    00:06:41.01 ที่ซึ่งสเต็มเซลล์ อีกครั้ง
    00:06:42.25 นั่งที่ฐานของห้องใต้ดินนี้
    00:06:45.07 และในขณะที่มันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และทำให้แตกต่าง
    00:06:47.01 ทำให้เกิดการอัดรีดของห้องใต้ดินนี้
    00:06:50.01 จากสิ่งที่อาจเป็นออร์กานอยด์ทรงกลม
    00:06:53.03 ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ยอห์นอยากทำ
    00:06:56.15 ถูกตั้งคำถามว่าสเต็มเซลล์เหล่านี้
    00:07:00.10 ซึ่งปกติจะมีการแสดงออกของกนง.
    00:07:03.14 จริง ๆ แล้วต้องการการแสดงออกที่ต่ำของ MPC
    00:07:05.29 ให้ทำหน้าที่เหมือนสเต็มเซลล์
    00:07:07.27 ดังนั้น สิ่งที่เขาทำค่อนข้างง่าย:
    00:07:10.12 บังคับให้เซลล์ต้นกำเนิดเหล่านั้นแสดง MPC ในระดับที่สูงขึ้น
    00:07:14.27 แล้วถามว่า ผลที่ตามมาคืออะไร?
    00:07:16.21 และสิ่งที่เขาพบก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วทำให้เกิดเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้
    00:07:20.03 เพื่อหยุดทำตัวเหมือนสเต็มเซลล์
    00:07:22.02 พวกเขาสูญเสียความสามารถในการสร้างสัจจะใหม่ ดังที่แสดงไว้ที่นี่
    00:07:26.06 เซลล์เหล่านั้นไม่ตาย
    00:07:28.21 แต่พวกมันหยุดทำตัวเหมือนสเต็มเซลล์
    00:07:30.24 และหยุดแสดงเครื่องหมายโมเลกุลของเซลล์ต้นกำเนิดจำนวนมาก
    00:07:33.26 และที่น่าสนใจ สิ่งหนึ่งที่เขาพบ
    00:07:36.14 คือว่า ฟีโนไทป์ของการแสดงออกของ MPC นี้
    00:07:39.22 กลับกันโดยสิ้นเชิง
    00:07:42.14 เมื่อเขารักษาออร์กานอยด์เหล่านี้ด้วยสารยับยั้ง MPC
    00:07:45.17 ที่ผ่านมา ถูกค้นพบเมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว
    00:07:48.22 และตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องเจาะจงมาก
    00:07:52.23 และตัวยับยั้งที่มีประโยชน์มากของตัวพาไมโตคอนเดรีย ไพรูเวต
    00:07:57.16 และยิ่งกว่านั้น จอห์นได้ทำการทดลองอีกอย่างหนึ่ง
    00:08:00.17 ซึ่งแยกสเต็มเซลล์ออกจากออร์กานอยด์ชนิดป่าเหล่านี้
    00:08:04.21 จัดจานอีกครั้ง
    00:08:07.08 และขอความสามารถในการสร้างออร์กานอยด์ใหม่
    00:08:10.07 และสิ่งที่เขาพบคือการรักษาด้วยตัวยับยั้ง MPC นี้
    00:08:14.07 ในการทดลองนั้น
    00:08:16.13 ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
    00:08:18.29 ในความสามารถของเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้ในการสร้างออร์กานอยด์ใหม่
    00:08:21.18 ในระดับที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่านั้น
    00:08:25.00 น. มากกว่าผลกระทบที่เกิดจากยาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันดี
    00:08:29.10 ที่ใช้ในการส่งเสริมการหยุดนิ่ง:
    00:08:31.10 กรด valproic และตัวยับยั้งโปรตีน GSK3-beta
    00:08:35.06 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปิดใช้งานระบบ Wnt/beta-catenin
    00:08:40.15 และฉันจะไม่แสดงข้อมูลให้คุณเห็น แต่เป็นการสูญเสีย
    00:08:44.12 การสูญเสียทางพันธุกรรมของ MPC ในเซลล์ต้นกำเนิดในลำไส้
    00:08:46.27 ในร่างกาย ในหนู
    00:08:49.06 ไม่น่าแปลกใจเลยที่นำไปสู่ช่องเซลล์ต้นกำเนิดที่ขยายตัวและขยายตัวมากเกินไป
    00:08:54.20 ในร่างกาย
    00:08:56.15 และฉันจะพูดถึงผลที่ตามมาในภายหลัง เราคิดว่า
    00:08:59.14 ดังนั้น กนง. นั่งอยู่ที่นี่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากนี้
    00:09:04.20 ระหว่างโปรแกรมเมตาบอลิซึมที่ดำเนินการโดยสเต็มเซลล์และเซลล์มะเร็งจำนวนมาก
    00:09:10.25 ซึ่งต้องการการเผาผลาญของไพรูเวตในไซโตซอล
    00:09:15.26 และลักษณะเด่นของการเกิดออกซิเดชันของไพรูเวตในไมโตคอนเดรีย
    00:09:20.08 มันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวิกฤตินี้
    00:09:22.02 และเราเชื่อว่ากิจกรรม กนง. นี้
    00:09:24.16 -- กิจกรรมของคอมเพล็กซ์นี้เพื่อส่งเสริมการนำเข้าไพรูเวตของไมโตคอนเดรีย --
    00:09:28.22 มีบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความแตกต่าง
    00:09:31.27 และการจำกัดการหยุดนิ่ง
    00:09:35.15 และฉันต้องการสร้างประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง
    00:09:37.15 เรามักจะนึกถึงเรื่องนี้
    00:09:40.00 และมีคนถามเราตลอดเวลา
    00:09:41.22 นี่หมายความว่าสเต็มเซลล์เหล่านี้ไม่มีไมโตคอนเดรียใช่หรือไม่?
    00:09:44.18 ปรากฏตามที่ระบุไว้
    00:09:47.25 ด้วยลูกศรสีเหลืองที่นี่
    00:09:50.07 เซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้เต็มไปด้วยไมโตคอนเดรีย
    00:09:53.08 พวกมันมีไมโตคอนเดรียมากกว่า
    00:09:56.18 มากกว่าเซลล์ที่แยกจากกันรอบๆ
    00:09:58.09 แต่เป็นเพียงไมโตคอนเดรียที่ดูเหมือนจะไม่ถูกโฟกัส
    00:10:02.08 เกี่ยวกับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของไมโทคอนเดรีย ไพรูเวต มันน่าทึ่งมากที่คิดว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่
    00:10:08.17 และวิธีควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรีย
    00:10:13.13 คำถามก็คือว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร
    00:10:17.09 กับสัญญาณที่ไปในเซลล์ต้นกำเนิด
    00:10:19.22 เพราะเราทุกคนรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ
    00:10:22.12 ที่บอกเซลล์ต้นกำเนิดให้คงสภาพเซลล์ต้นกำเนิด
    00:10:26.01 และโปรแกรมเมตาบอลิซึมนี้ติดต่อกับสิ่งนั้นอย่างไร
    00:10:30.09 และฉันต้องการจะชี้ไปที่การทดลองสองสามอย่าง
    00:10:33.14 ทำโดยเพื่อนร่วมงานของฉัน
    00:10:35.09 รู วิสิทาคาม ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทในห้องทดลองของคาร์ล ทัมเมล
    00:10:38.11 ในภาควิชาพันธุศาสตร์มนุษย์ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์
    00:10:42.21 และพวกเขาใช้ระบบแมลงหวี่
    00:10:45.16 และได้ทำการศึกษาผลกระทบของกนง.ที่นั่น
    00:10:52.04 และระบบที่พวกเขาใช้ก็คือระบบ
    00:10:54.21 ที่ช่วยให้สามารถสร้างโคลนในเยื่อบุผิวลำไส้ของแมลงหวี่ได้
    00:10:58.10 ว่าพร้อมๆ กับการดัดแปลงพันธุกรรม
    00:11:01.15 เปิดนิพจน์ของ GFP ด้วย
    00:11:05.06 ดังนั้น คุณสามารถเห็นโคลน ตรงนี้ นั่น ในสัตว์ควบคุม
    00:11:09.19 ที่สร้างโคลนของเซลล์จำนวนหนึ่ง
    00:11:13.02 และเมื่อยีน APC
    00:11:15.03 ยีนสองตัวในแมลงหวี่
    00:11:17.17 ถูกลบ โคลนนั้นมีขนาดใหญ่กว่ามาก
    00:11:19.28 และยีน APC เป็นตัวยับยั้งเนื้องอก
    00:11:23.04 ยีนกลายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในมะเร็งลำไส้ใหญ่
    00:11:25.29 ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนมากเกินไปผ่านการเปิดใช้งานแบบเป็นส่วนประกอบ
    00:11:29.18 ของเส้นทาง Wnt/beta-catenin
    00:11:31.25 สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในแมลงวัน
    00:11:34.08 และด้วยเหตุนี้ คุณได้รับการเพิ่มจำนวนมากเกินไป
    00:11:36.14 ของสเต็มเซลล์เหล่านั้นและโคลนขนาดใหญ่
    00:11:40.13 และการทดลองที่พวกเขาทำ และอีกมากมาย
    00:11:43.26 คือการบังคับให้สเต็มเซลล์แสดง MPC
    00:11:48.24 แล้วถามว่า อะไรเป็นผลของมัน?
    00:11:50.24 และผลของสิ่งนั้นก็คือสเต็มเซลล์เหล่านั้น
    00:11:54.04 หยุดการแพร่กระจายโดยพื้นฐาน
    00:11:56.16 และที่น่าสนใจมาก สเต็มเซลล์เหล่านี้ไม่ตาย
    00:11:59.14 พวกเขาหยุดการแพร่ขยาย และนี่คือการวัดปริมาณที่นี่
    00:12:02.28 พวกมันหยุดแพร่พันธุ์
    00:12:05.25 ดังนั้น ถึงแม้ว่าสัญญาณน่าจะเป็นไปได้
    00:12:10.06 บอกให้สเต็มเซลล์เหล่านี้ขยายพันธุ์
    00:12:12.17 APC กลายพันธุ์ NS.
    00:12:16.02 น่าจะเป็นโปรแกรมถอดความ
    00:12:19.08 แต่เมื่อระบบเผาผลาญไม่ให้ความร่วมมือ
    00:12:22.03 สเต็มเซลล์เหล่านี้ไม่เพิ่มจำนวน
    00:12:26.00 ฉันคิดว่านั่นทำให้เกิดผลกระทบกับ
    00:12:29.11 กนง. ควบคุมความคงเส้นคงวาและความแตกต่าง
    00:12:32.10 สู่แสงที่น่าสนใจมาก
    00:12:35.24 ฉันพาดพิงถึงข้อมูลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแมลงวัน
    00:12:40.03 มีข้อมูลที่ฉันจะไม่แสดงให้คุณเห็นในปลา
    00:12:43.00 ซึ่งแสดงให้เห็นในทำนองเดียวกัน
    00:12:45.18 บทบาทที่สำคัญมากของกนง.
    00:12:47.13 คนอื่น ๆ ได้แสดงผลนี้ในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่น
    00:12:50.13 จริง ๆ แล้วสิ่งนี้มีผลกระทบต่อการสร้างเนื้องอกหรือไม่?
    00:12:54.09 ผลกระทบของการควบคุม MPC ที่ควบคุมการเกิดมะเร็งในร่างกาย
    00:13:00.03 ในลำไส้?
    00:13:02.01 ดังนั้น แคลร์ เบนซาร์ด นักศึกษา MD-PhD คนปัจจุบันในห้องทดลอง
    00:13:05.02 ทำการทดลองโดยกำจัด MPC
    00:13:09.02 อีกครั้ง โดยเฉพาะในสเต็มเซลล์ในลำไส้
    00:13:11.28 กำจัด กนง.1
    00:13:14.01 น่าสนใจ นี่คือความแตกต่าง โปรตีนเฮเทอโรไดเมอร์
    00:13:17.27 เรากำลังลบยีน MPC1
    00:13:20.10 และ mRNA สำหรับ MPC1 หายไป
    00:13:22.13 MPC2 ไม่ใช่
    00:13:24.21 แต่ที่น่าสนใจ นี่คือเฮเทอโรไดเมอร์บังคับ
    00:13:27.04 และด้วยเหตุนั้น แม้ว่า MPC2
    00:13:31.10 น่าจะเป็นการแสดงออกต่อไป
    00:13:33.18 มันถูกกำจัดออกจากเยื่อบุผิวในลำไส้อย่างสมบูรณ์
    00:13:36.18 น่าจะเป็นเพราะความเสื่อมโทรมเพราะหุ้นส่วน MPC1
    00:13:40.29 จะไม่แสดงอีกต่อไป
    00:13:42.22 ดังนั้น เราจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่กนง
    00:13:45.11 ขาดจากเยื่อบุผิวในลำไส้
    00:13:47.28 แล้ว สิ่งนี้มีผลต่อการเกิดเนื้องอกอย่างไร?
    00:13:51.03 แคลร์ทำการทดลองที่ดีมาก
    00:13:54.09 ที่เธอให้หนูเหล่านี้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
    00:13:58.01 ความเครียดจากเนื้องอกในลำไส้
    00:14:00.25 และถามถึงความสามารถหรือความชอบของพวกเขา
    00:14:03.13 เพื่อสร้างเนื้องอกในลำไส้
    00:14:05.11 และสิ่งที่เธอสังเกตเห็นคือการเพิ่มขึ้นตามขนาดยา
    00:14:08.05 ในการเกิดเนื้องอกตั้งแต่ชนิดไวด์ไปจนถึงเฮเทอโรไซโกต
    00:14:12.00 ต่อสัตว์ที่สูญเสียพันธุกรรม
    00:14:14.15 ตามความสูงของแท่งเหล่านี้ --
    00:14:19.06 มันคือจำนวนรอยโรคต่อสัตว์หนึ่งตัว
    00:14:21.15 และสีแดงบ่งบอก
    00:14:23.23 บ่งชี้ว่ามีเนื้องอกที่ลุกลามมากขึ้น
    00:14:25.28 ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งใน. ในสัตว์เหล่านั้น
    00:14:28.25 โดยที่สเต็มเซลล์ขาด MP กนง.
    00:14:31.25 ดังนั้น มีเนื้องอกมากขึ้น และเนื้องอกเหล่านั้นก็ก้าวร้าวมากขึ้น
    00:14:35.02 และอีกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือการสูญเสีย
    00:14:38.10 ตัวพาไพรูเวตไมโตคอนเดรียนี้โดยเฉพาะในเซลล์ต้นกำเนิด
    00:14:42.12 ฉันคิดว่านั่นเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญมาก
    00:14:46.16 ของการสูญเสีย กนง.
    00:14:48.05 ดังนั้น กนง.ไม่เพียงทำ
    00:14:50.13 ดูเหมือนจะจำกัดการหยุดนิ่งโดยตรง
    00:14:53.05 แต่ยังสร้างเนื้องอกด้วย
    00:14:54.24 เป็นไปได้มากว่าจะเป็นผลกระทบทางอ้อมที่ส่งผลต่ออาการหยุดนิ่ง
    00:14:58.13 และฉันไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้
    00:15:01.11 แต่มันชัดเจนจากคนอื่นในสนาม
    00:15:04.22 ว่ากระบวนการนี้ก็มีบทบาทสำคัญมากเช่นกัน
    00:15:07.25 ในการอักเสบและการเกิดพังผืด
    00:15:10.27 ดังนั้น จากนี้
    00:15:13.00 เราคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีสำหรับวิธีหนึ่ง
    00:15:15.24 เพื่อจัดการกับโรคบางอย่าง
    00:15:18.12 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้:
    00:15:21.18 เนื้องอก, โรคอักเสบจากการอักเสบ, โรคไฟโบรติก
    00:15:26.18 ดังนั้นเราจึงตัดสินใจเริ่มต้นบริษัท
    00:15:29.04 พร้อมด้วยลุงของฉัน บิล รัทเทอร์
    00:15:30.29 และตัดสินใจ
    00:15:33.18 เราสามารถหาวิธีเปิดใช้งานกนง.
    00:15:36.07 ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
    00:15:38.03 เพื่อเปิดใช้งานกระบวนการนี้ ป้องกันการสร้างมะเร็งหรือย้อนกลับ
    00:15:41.28 และยังป้องกันการอักเสบและการเกิดพังผืดได้อีกด้วย
    00:15:47.17 นั่นแหละ เราตั้งบริษัทและจ้างนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม
    00:15:50.27 เพื่อนำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
    00:15:53.01 มาร์ค พาร์เนล
    00:15:54.27 และเราทราบได้อย่างรวดเร็วว่าการเปิดใช้งาน MPC
    00:15:58.23 ไม่ใช่เรื่องง่าย
    00:16:00.14 และจนถึงวันนี้ เราล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
    00:16:02.11 แต่สิ่งที่มาร์คทำแทน
    00:16:05.19 จะต้องหาวิธีจัดการกับเมตาบอลิซึมที่เกี่ยวข้อง
    00:16:10.11 ดูเหมือนว่าจะมีผลหลายอย่างเหมือนกัน
    00:16:13.26 และนั่นคือผ่านการยับยั้งโปรตีน MCT4 นี้
    00:16:18.07 อีกครั้ง นี่คือผู้ส่งออกแลคเตท
    00:16:20.25 ที่ใช้แลคเตทที่ทำมาจากไซโทซอล ไพรูเวต
    00:16:25.22 และส่งออก
    00:16:28.10 และสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น
    00:16:30.13 เมื่อ MCT4 ถูกยับยั้ง
    00:16:32.19 น่าจะเป็น cytosolic lactate สะสม
    00:16:34.27 ไซโตโซลิกไพรูเวตสะสม
    00:16:36.19 และนั่นอาจเป็นแค่การขับเคลื่อน โดยการกระทำจำนวนมาก
    00:16:39.15 ไมโทคอนเดรีย การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของไมโทคอนเดรีย
    00:16:42.04 และผลสุทธิก็คล้ายกับว่า
    00:16:44.20 กับสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราแสดง MPC ทางพันธุกรรมมากเกินไป
    00:16:50.04 นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำ:
    00:16:53.18 ยับยั้งโปรตีน MCT4
    00:16:55.15 และมาร์คก็สามารถพัฒนาได้
    00:16:58.22 สารยับยั้งที่มีศักยภาพและเฉพาะเจาะจงของ M. ของ MCT4
    00:17:02.22 และสถิติของพวกเขาแสดงไว้ที่นี่
    00:17:04.18 ลักษณะสำคัญของสิ่งนี้คือ ตัวยับยั้ง MCT4 ที่เขาพบ
    00:17:09.01 สารประกอบ VB253 นี้
    00:17:11.04 มีประสิทธิภาพมากสำหรับ MCT4
    00:17:13.25 และเลือกโปรตีน MCT1 ที่เกี่ยวข้อง
    00:17:17.19 การยับยั้งซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดความเป็นพิษบางอย่าง
    00:17:21.00 ดังนั้น โปรตีนนี้ โมเลกุล VB253 นี้ก็เช่นกัน
    00:17:25.09 มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาค่อนข้างดี
    00:17:27.24 และดูเหมือนว่าจะค่อนข้างปลอดภัย
    00:17:29.21 ฉันจะแสดงข้อมูลให้คุณดู
    00:17:32.09 ที่สร้างขึ้นด้วยสารประกอบนี้
    00:17:34.11 อีกครั้ง ด้วยความคิดที่ว่าโดยการจัดการเส้นทางการเผาผลาญเหล่านี้
    00:17:37.16 เราอาจสร้างเมตาบอลิซึมใหม่ได้
    00:17:41.15 เปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ในการรักษา
    00:17:47.25 สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราสนใจมากที่สุด
    00:17:51.22 ในการพยายามรักษาด้วยสารประกอบ VB253 นี้
    00:17:55.28 เป็นพังผืดที่ปอดไม่ทราบสาเหตุ
    00:17:58.29 และยังมีอีกมากที่ต้องเข้าใจ
    00:18:01.22 เกี่ยวกับการเกิดโรคของ IPF
    00:18:06.26 แต่บางสิ่งที่เรารู้
    00:18:10.06 เป็นที่ชัดเจนว่าไฟโบรบลาสต์ เปิดใช้งานไฟโบรบลาสต์
    00:18:14.09 และสร้างเซลล์ที่เรียกว่า myofibroblast
    00:18:18.09 และ myofibroblasts เช่นเซลล์มะเร็งและเหมือนเซลล์ต้นกำเนิด
    00:18:22.11 ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้
    00:18:24.20 แสดงให้เห็นฟีโนไทป์ไกลโคไลติกสูงนี้
    00:18:26.20 มีลักษณะการแสดงออกของ MPC ต่ำ การแสดงออกของ MCT4 สูง
    00:18:32.11 อีกครั้ง ลักษณะเฉพาะของฟีโนไทป์การเผาผลาญนั้น
    00:18:36.05 และกระบวนการของโรคนี้ก็มีส่วนทำให้
    00:18:40.00 โดยมาโครฟาจโปรไฟโบรติก
    00:18:42.14 ซึ่งแสดงรายละเอียดการเผาผลาญเหมือนกัน
    00:18:46.16 ดังนั้น นี่อาจเป็นสถานการณ์
    00:18:49.12 โดยที่ หากเราสามารถยับยั้งโปรตีน MCT4 นี้ในบริบทนี้
    00:18:53.02 นี้อาจย้อนกลับพฤติกรรมก่อโรคของเซลล์เหล่านี้
    00:18:58.11 จำกัดการสะสมของเมทริกซ์นอกเซลล์
    00:19:01.07 และปอดพังผืด
    00:19:03.10 นั่นคือสิ่งที่เราต้องทดสอบ
    00:19:05.18 ดังนั้น เพียงเพื่อแสดงข้อมูลบางส่วนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไป
    00:19:08.23 ดังนั้น ปรากฎว่า myofibroblasts โปรไฟโบรบลาสต์
    00:19:12.18 แสดงโปรตีน MCT4 จำนวนมาก
    00:19:17.05 ตามที่แสดงโดยการย้อมสีที่นี่
    00:19:19.13 รวมทั้งมาโครฟาจที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้
    00:19:21.17 ทั้งสองแสดงการย้อมสี MCT4 ที่สูงนี้
    00:19:25.06 และอีกครั้ง นี่คือเป้าหมายของโมเลกุล VB253 นี้
    00:19:29.03 ดังนั้น ถ้าโมลนี้ ถ้าโปรตีนนี้ถูกยับยั้ง
    00:19:31.26 มีผลกระทบไหม
    00:19:33.18 และปรากฎว่ามันเป็นเช่นนั้น
    00:19:35.11 สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่คือการให้คะแนนทางพยาธิวิทยา
    00:19:38.03 ทางซ้าย
    00:19:40.21 ของแบบจำลองหนูเมาส์ที่เป็นพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ
    00:19:45.02 โดยที่หนูได้รับบลีโอมัยซินเพื่อกระตุ้นให้เกิดพังผืดในปอด
    00:19:48.09 แล้วเกิดพังผืดขึ้น
    00:19:51.25 เป็นฟังก์ชันของเวลา
    00:19:53.23 และที่น่าสนใจคือ ให้บลีโอมัยซินก่อน
    00:19:57.06 สร้างอาการบาดเจ็บ
    00:19:59.10 แล้วรักษาด้วยตัวยับยั้ง MCT4 นี้
    00:20:02.14 และทั้งๆ ที่ทำตามลำดับนั้น
    00:20:05.05 ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์การทดลองที่ท้าทายกว่า
    00:20:07.26 โมเลกุล VB253 นี้ลดคะแนนการเกิดพังผืดลง
    00:20:10.29 ดีกว่ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเล็กน้อยในตอนนี้
    00:20:15.12 ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าไพร์เฟนิโดน
    00:20:18.11 และทางขวา คุณจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเรียบนั้นทำหน้าที่
    00:20:20.23 ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเกิดพังผืดอีกครั้ง
    00:20:22.24 ซึ่งเกือบจะทำให้เป็นมาตรฐานโดย VB253
    00:20:29.11 นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการย้อมสีแอคตินของกล้ามเนื้อเรียบ
    00:20:32.02 อีกครั้ง จาก เมื่อเทียบกับการควบคุม
    00:20:35.04 บลีโอมัยซินทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
    00:20:39.00 น. ในการย้อมสีด้วยแอคตินของกล้ามเนื้อเรียบ
    00:20:41.06 ตรงกับการเกิดพังผืด
    00:20:44.10 สิ่งนี้กลับรายการบางส่วนโดย pirfenidone
    00:20:47.06 แต่ดูเหมือนว่าจะกลับกันเกือบหมด
    00:20:50.00 น. โดยยับยั้ง MCT4
    00:20:52.09 และนี่ดูเหมือนจะเป็นเซลล์อิสระ
    00:20:55.04 และนี่คือผลลัพธ์ที่สำคัญมากสำหรับเรา
    00:20:57.07 ที่กำลังทำอยู่นี้คือการนำไฟโบรบลาสต์จากผู้ป่วย IPF
    00:21:01.16 เพาะเลี้ยงพวกมันในหลอดทดลอง โดยที่พวกมันเป็นเซลล์ประเภทเดียวในจาน
    00:21:04.25 และในการยับยั้ง MCT4 . ในบริบทนั้น
    00:21:08.18 นำไปสู่การลดลงของการผลิตแอคตินของกล้ามเนื้อเรียบ
    00:21:12.20 นั่นบอกเราว่า ผลกระทบนี้ต่อแอกตินของกล้ามเนื้อเรียบที่ลดลง
    00:21:17.17 อย่างน้อยก็อธิบายได้เพียงบางส่วน
    00:21:20.11 โดยการกระทำโดยตรงกับไฟโบรบลาสต์เหล่านี้
    00:21:22.22 มันไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนในสมองหรือตับ
    00:21:26.21 หรือกล้ามเนื้อโครงร่าง
    00:21:28.18 ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในปอด
    00:21:31.21 สุดท้ายนี้ สไลด์ข้อมูลสุดท้ายที่ฉันต้องการให้คุณดู
    00:21:36.06 คือสิ่งนี้มีผลกระทบต่อความสามารถของปอด
    00:21:39.14 เพื่อหดตัวในการหายใจ
    00:21:41.10 และการตรวจร่างกายทั้งหมดนี้
    00:21:43.19 เป็นการวัดการอุดตันของหลอดลม
    00:21:46.25 และคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อไร เมื่อได้รับการรักษาด้วย Bleomycin
    00:21:49.13 มีการอุดตันของหลอดลมมากขึ้น
    00:21:51.15 หายใจน้อยลง
    00:21:53.11 นั่นอาจจะลดลงเล็กน้อยจากสองโมเลกุลนี้
    00:21:56.10 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลอีกครั้ง
    00:21:59.07 ได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาในมนุษย์
    00:22:00.25 แต่การยับยั้ง MCT4 ได้ผลดีขึ้นเล็กน้อย แม้กระทั่ง
    00:22:03.11 เพื่อลดการอุดตันของหลอดลม
    00:22:05.14 และส่งเสริมการทำงานของปอดให้แข็งแรง
    00:22:08.03 เราตื่นเต้นมากกับแนวคิดที่ว่า
    00:22:13.25 โดยการยับยั้ง MCT4
    00:22:16.16 อาจเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์เหล่านี้
    00:22:19.14 อีกครั้ง เราไม่มีหลักฐานว่าไฟโบรบลาสต์เหล่านี้ตาย
    00:22:23.10 หรือว่ามาโครฟาจเหล่านี้ตาย
    00:22:26.08 พวกเขาแค่เปลี่ยนพฤติกรรม
    00:22:28.09 และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้การผลิตลดลง
    00:22:32.18 ของเมทริกซ์นอกเซลล์ที่ส่งเสริมการเกิดพังผืด
    00:22:35.24 และนำไปสู่การลดการเกิดพังผืดนั้นเอง
    00:22:39.18 และเราสนใจที่จะลองทำความเข้าใจ
    00:22:43.12 ไม่ใช่แค่การนำสิ่งนี้ไปใช้กับโรคของมนุษย์เท่านั้น
    00:22:45.15 แต่ยังเข้าใจโดยพื้นฐานจริงๆ
    00:22:47.21 แค่เปลี่ยนระบบเผาผลาญของเซลล์เหล่านี้
    00:22:52.02 นั่นเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาไหม
    00:22:54.29 และอีกครั้ง นี่แค่เตือนให้ฉันบอกคุณว่า
    00:22:59.24 เราคิดว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้น
    00:23:02.23 ผ่านการกระทำของพาหะไพรูเวตไมโตคอนเดรีย
    00:23:04.29 ไพรูเวทที่เข้าสู่ไมโทคอนเดรียก็จะถูกแปลงเป็น
    00:23:08.26 โมเลกุลส่งสัญญาณที่สำคัญมาก
    00:23:10.24 เช่น อะซีติล-CoA และตัวกลางวงจร TCA อื่นๆ
    00:23:14.13 เป็นที่ทราบกันดีว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณในไซโตซอลและนิวเคลียส
    00:23:18.19 และบางที หนึ่งในโมเลกุลเหล่านั้น
    00:23:21.13 มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเซลล์
    00:23:23.21 นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์รีดอกซ์ที่สำคัญมากอีกด้วย
    00:23:26.04 ฉันคิดว่ามันสำคัญที่เราต้องเข้าใจ
    00:23:28.23 เซลล์ของเรารับรู้สถานะการเผาผลาญได้อย่างไร
    00:23:32.25 และฉันเชื่อว่าเราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจ
    00:23:36.22 พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขามีเมตาบอลิซึมอะไรบ้าง?
    00:23:39.10 และฉันคิดว่าถ้าเราเข้าใจได้
    00:23:42.16 เราอาจเข้าใจดีขึ้น
    00:23:46.06 วิธีจัดการเช่นการยับยั้ง MCT4
    00:23:49.03 เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา
    00:23:50.24 และบางทีเราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
    00:23:53.03 สร้างยาที่ดีกว่าที่จะรักษาผู้คนได้ดีขึ้น
    00:23:56.01 ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน รู้ไหม กนง. ไม่ใช่คนพิเศษ
    00:24:00.23 ในการเป็นจุดควบคุมการเผาผลาญที่สำคัญ
    00:24:02.18 ยังมีอีกมากมาย
    00:24:04.12 และถ้าเราสามารถระบุจุดควบคุมเมตาบอลิซึมเหล่านั้นและจัดการได้
    00:24:06.13 เราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
    00:24:08.25 เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์ให้ดีขึ้น
    00:24:13.21 เพื่อปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์
    00:24:18.12 และฉันบอกคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับ IPF
    00:24:20.20 เราคิดว่ามีหลายอาการ
    00:24:23.13 -- มะเร็งเป็นสิ่งที่อาจชัดเจนที่สุด --
    00:24:26.12 โดยที่การปรับโปรแกรมเมตาบอลิซึมนี้
    00:24:29.22 การจำหน่ายไพรูเวต
    00:24:32.00 อาจมีผลลัพธ์ที่สำคัญ
    00:24:34.05 และเรากังวลมากที่จะพยายามทำความเข้าใจ
    00:24:37.00 วิธีต่างๆ ที่สามารถใช้ได้
    00:24:40.00 ดังนั้น ฉันแค่อยากจะขอบคุณคนที่ทำงาน
    00:24:42.16 ฉันพาดพิงถึงพวกเขาหลายคนเมื่อเราผ่านพ้นไป
    00:24:44.29 พวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
    00:24:47.07 และขอบคุณผู้ที่จ่ายเงินเพื่องานนี้
    00:24:50.19 และขอขอบคุณสำหรับการรับฟัง


    การสร้างภาพเส้นทางเมตาบอลิซึมนอกเหนือจากไกลโคไลซิส

    การถ่ายภาพการเผาผลาญของกลูตามีน

    การรับรู้ถึงความสำคัญที่อาจเกิดขึ้นของกลูตามีนในฐานะสารตั้งต้นเมแทบอลิซึมดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้กระตุ้นการพัฒนากลูตามีนที่ติดฉลากกัมมันตภาพรังสีสำหรับการถ่ายภาพ รายงานการสังเคราะห์กลูตามีนที่ติดฉลาก F- และ 11 C ทั้ง 18 รายการเป็นครั้งแรกในปี 2554 (76,77) ในฐานะที่เป็นสารประกอบที่เหมือนกันทางเคมี กลูตามีนที่ติดฉลาก C จำนวน 11 ตัวและกลูตามีนที่ไม่มีฉลากมีการเผาผลาญอาหารที่ซับซ้อนและคล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ ฉลากกัมมันตภาพรังสี 11 C จึงถูกส่งไปยังเมแทบอไลต์อย่างรวดเร็ว และกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของเซลล์เพื่อการสังเคราะห์ทางชีวภาพ การผลิตพลังงาน และการขับถ่าย l - [5- 11 C] -glutamine ได้รับการศึกษา preclinically ใน glioma xenograft ของเมาส์และหนูดัดแปรพันธุกรรมที่มีเนื้องอกในเต้านมของมนุษย์ M/tomND ที่เกิดขึ้นเอง (77) ความซับซ้อนดังกล่าวเมื่อรวมกับครึ่งชีวิตที่ค่อนข้างสั้น มีแนวโน้มที่จะจำกัดกลูตามีนที่ติดฉลาก C จำนวน 11 ตัวเพื่อใช้ในการวิจัย

    การเติมฟลูออรีนมอยอิตีจะเปลี่ยนการกระจายและเมแทบอลิซึมของกลูตามีนอย่างมาก ซึ่งทำให้สามารถแปลผลสำหรับการใช้งานของมนุษย์ได้ 18 F- (2 .)NS,4NS)4-ฟลูออโรกลูตามีน (18 F-Gln) ใช้สารขนส่งเดียวกันกับกลูตามีนดั้งเดิม แต่ถูกเผาผลาญในระดับที่จำกัด 18 F-Gln ได้แสดงให้เห็นการดูดซึมในหนูแรทที่มีการปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ของเนื้องอก 9 ลิตร เช่นเดียวกับในหนูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแสดงออกของยีน myc แบบมีเงื่อนไข (78) ในมนุษย์ 18 F-Gln ได้รับการศึกษาในมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งไกลโอมา ตับอ่อน และมะเร็งเต้านม (79,80) ในผู้ป่วย glioma 3 รายที่ถ่ายภาพด้วยความก้าวหน้าของโรคทางคลินิก เนื้องอกแสดงให้เห็นการรับ F-Gln เพิ่มขึ้น 18 พบการดูดซึม 18 F-Gln น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยในผู้ป่วย 3 รายที่เป็นโรคคงที่ ตรงกันข้ามกับ 18 F-FDG ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับสมองเบื้องหลังสูง 18 F-Gln มีการดูดซึมเพียงเล็กน้อยในสมองปกติ ผลลัพธ์ในระยะแรกที่น่ายินดีเหล่านี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของ 18 F-Gln ในการระบุผู้ป่วย glioma ที่เสี่ยงต่อการลุกลาม (รูปที่ 3A (79))

    (A) MRI แบบถ่วงน้ำหนัก T1 ที่มีคอนทราสต์แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพน้อยที่สุด (หัวลูกศร) ตามแนวช่องผ่าตัด (เส้นประ) ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกในผิวหนัง ภาพ F-FDG PET 18 ภาพที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นการดูดซึมในเนื้องอกที่ด้านหลังแต่ไม่ใช่ด้านหน้า (หัวลูกศร) ภาพ PET 18 F-glutamine (Gln) ที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นการดูดซึมของเนื้องอกทั้งด้านหลังและด้านหน้า ผู้ป่วยรายนี้มีโรคความก้าวหน้าทางคลินิก (ดัดแปลงและพิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจาก (79)) (B) แผนผังของเมแทบอลิซึมของกลูตามีนและผลของสารยับยั้งกลูตามิเนส ด้วยการยับยั้งกลูตามิเนส กลูตามีนในเซลล์จะเพิ่มขึ้นในขณะที่กลูตาเมตในเซลล์ลดลง (C, บนสุด) 18 ภาพ F-glutamine PET ของการปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์มะเร็งเต้านม 3 เท่าของมะเร็งเต้านมแสดงให้เห็นการดูดซึม F-glutamine ที่เพิ่มขึ้น 18 หลังจากการยับยั้งกลูตามิเนสซึ่งสะท้อนถึงขนาดของสระกลูตามีนที่เพิ่มขึ้น (C, ด้านล่าง) ในทางตรงกันข้าม การปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์มะเร็งเต้านมที่รับ-บวกแสดงการดูดซึม 18 F-glutamine สูงที่การตรวจวัดพื้นฐานโดยไม่เพิ่มขึ้นหลังจากการยับยั้งกลูตามิเนสซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมของกลูตามิเนสที่ต่ำโดยเนื้อแท้ (ดัดแปลงและพิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจาก (81))

    ในฐานะที่เป็นอะนาลอกกลูตามีนที่มีการเผาผลาญน้อยที่สุดซึ่งใช้สารขนส่งเดียวกันกับกลูตามีนดั้งเดิม มีการเสนอการดูดซึม 18 F-Gln เพื่อวัดขนาดของพูลกลูตามีนในเซลล์ ในสารสกัดจากมะเร็งเต้านม 3 เท่าที่มีการใช้กลูตามีนสูงโดยเนื้อแท้ 1 H MRS แสดงให้เห็นขนาดพูลกลูตามีนในระดับเซลล์ที่ค่อนข้างเล็ก หลังจากการยับยั้งกลูตามิเนสเอนไซม์ตัวแรกในทางเดินกลูตามิโนไลติกขนาดสระกลูตามีนเพิ่มขึ้น ตรงกันข้าม พบว่ามีปริมาณกลูตามีนขนาดใหญ่ในสารสกัดจากเนื้องอกที่รับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีการใช้กลูตามีนต่ำ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขนาดสระหลังจากการยับยั้งกลูตามิเนส การถ่ายภาพด้วย PET F-Gln PET 18 ครั้งของการปลูกถ่ายวิวิธเนื้องอกของเนื้องอกได้เน้นย้ำการค้นพบนี้ด้วยอัตราส่วนระหว่างเนื้องอกต่อเลือด ค่าประมาณของปริมาตรการกระจาย F-Gln 18 อัน ซึ่งแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน (รูปที่ 3B และ 3C (81)) การวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ของภาพไดนามิกในแบบจำลองเนื้องอกเดียวกันนี้แสดงให้เห็นการดูดซึมกลับคืนได้เป็นส่วนใหญ่ของ 18 F-Gln และยืนยันปริมาตรการกระจาย 18 F-Gln ที่ยืนยันเป็นเครื่องหมายของขนาดพูลกลูตามีน (82) งานนี้ให้กรอบทฤษฎีสำหรับการตีความภาพของ 18 F-Gln ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการวิเคราะห์ 18 F-FDG ซึ่งติดอยู่ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ภาพที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงเภสัชจลนศาสตร์ของการติดตาม การประมาณการเปลี่ยนแปลงของขนาดสระด้วย 18 F-Gln ให้ความสามารถในการอนุมานการสลายกลูตามิเนสของเนื้องอก ในร่างกาย ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อเลือกผู้ป่วยสำหรับการบำบัดด้วยกลูตามิเนส การเปลี่ยนแปลงของขนาดสระหลังการรักษาด้วยกลูตามิเนสสามารถวัดการตอบสนองทางเภสัชพลศาสตร์ต่อการรักษาด้วยกลูตามิเนสแบบกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากความชุกของการควบคุมกลูตามีนผิดปกติในมะเร็งบางชนิด การถ่ายภาพด้วย PET ด้วย 18 F-Gln อาจมีการใช้งานที่กว้างกว่าการจับคู่เป้าหมายกับสารยับยั้งกลูตามิเนส

    ในขณะที่การถ่ายภาพด้วย 18 F-Gln เพิ่งเข้าถึงผู้ป่วยในมนุษย์ในการทดลองทางคลินิกในระยะแรก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติให้ใช้กรดอะมิโนสังเคราะห์ anti-1-amino-3-18 F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid (FACBC) สำหรับ การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากกำเริบในปี 2559 (83) กรดอะมิโนสังเคราะห์ที่มีวงแหวน 4-คาร์บอน (84) ใช้สารขนส่งร่วมกับกรดอะมิโนธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารขนส่งอะลานีน-ซีรีน-ซิสเทอีน 2 (ASCT2) (85) Anti-1-amino-3- 18 F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid ช่วยให้สามารถตรวจหาโรคเรื้อรังในผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกครั้งทางชีวเคมี โดยใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของการใช้กรดอะมิโนในเนื้องอกเหล่านี้ (86)

    ในทำนองเดียวกันกับกลูตามีนที่ติดฉลาก F 18 ชนิด การถ่ายภาพด้วยอะนาลอกกลูตาเมตที่ติดฉลาก F 18 รายการได้ก้าวหน้าไปสู่การทดลองทางคลินิกในระยะแรก (4NS)-4-(3- 18 F-ฟลูออโรโพรพิล)- l -กลูตาเมตแสดงให้เห็นการขนส่งผ่านระบบแลกเปลี่ยนซิสทีน/กลูตาเมต x − . ผู้ขนส่งรายนี้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวสังเคราะห์ของกลูตาไธโอนและการควบคุมชนิดของออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาได้ มีการแสดงออกในระดับสูงในเนื้องอกหลายชนิด ด้วยเหตุนี้ ผู้ขนส่งรายนี้จึงเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายภาพเนื้องอก (87) ในมนุษย์การดูดซึม (4NS)-4-(3- 18 F-fluoropropyl)- l -glutamate ในมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดชนิดไม่เล็กมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของ x − ขนย้ายโดยอิมมูโนฮิสโตเคมี (88) อย่างไรก็ตาม ให้กลูตาเมตแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในไซโตซอลสำหรับการสังเคราะห์ทางชีวสังเคราะห์กลูตาไธโอนและกลูตาเมตในไมโทคอนเดรียหลังจากสร้างจากกลูตามีนผ่านทางกลูตามิเนส (89) (4NS)-4-(3- 18 F-ฟลูออโรโพรพิล)- l -กลูตาเมตมีข้อจำกัดในความสามารถในการระบุลักษณะเฉพาะของกลูตามีนหรือเมตาบอลิซึมของกลูตาเมตในมะเร็ง และอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในฐานะตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการควบคุมอนุมูลอิสระ

    MRI แบบไฮเปอร์โพลาไรซ์

    มีการทำไฮเปอร์โพลาไรเซชันของ 5--13 C-glutamine โดยการแปลทางคลินิกถูกขัดขวางโดย T . สั้น ๆ1 และประสิทธิภาพโพลาไรซ์ที่จำกัด งานแรกแสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างภาพการแปลงกลูตามีนไฮเปอร์โพลาไรซ์ไปเป็นกลูตาเมตในเซลล์มะเร็งตับในมนุษย์ (90) และเซลล์กลูตามีนของมนุษย์ กลูตามีนแบบดิวเทอเรตถูกไฮเปอร์โพลาไรซ์ในการทดลองครั้งหลัง มากกว่าการเพิ่ม T . สองเท่า1 (33 วินาที กับ 15 วินาทีในสารประกอบที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ) (91) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โพลาไรเซชันนิวเคลียร์แบบไดนามิกของ 5--13 C-glutamine ได้รับการแปลสำหรับการถ่ายภาพ MRS ในร่างกาย ในหนูแรท ตรวจพบเมแทบอลิซึมของซับสเตรตต้นกำเนิดไปยังเมแทบอไลต์กลูตาเมตในเนื้องอกตับของหนู แต่ไม่พบในตับปกติ (92) นอกจากนี้ 1- 13 C-glutamate ยังประสบความสำเร็จในการไฮเปอร์โพลาไรซ์ ทำให้มีศักยภาพเฉพาะตัวในการวัดฟลักซ์จากกลูตาเมตเป็น α-ketoglutarate ในวัฏจักร TCA (93) ด้วยนวัตกรรมทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง ไฮเปอร์โพลาไรเซชันของกลูตามีนหรือกลูตาเมต ตลอดจนสารเมแทบอไลต์อื่นๆ อาจมีศักยภาพในการแปลโดยมนุษย์ (71)

    การถ่ายภาพ CEST ของกลูตาเมตได้รับการแปลเป็นมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจหาโรคลมชักกลีบขมับในผู้ป่วยที่ไม่มีรอยโรคที่ตรวจพบได้ใน MRI แบบเดิม Glutamate CEST ระบุตำแหน่งด้านข้างของอาการชักในผู้ป่วย 4 ใน 4 รายที่เป็นโรคลมชัก (94) กลูตาเมตที่เพิ่มขึ้นในจุดโฟกัสของอาการชักจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของไมโตคอนเดรียและเมตาบอลิซึม ซึ่งอาจเป็นผลและสาเหตุของการชักในกระบวนการขยายพันธุ์ได้เอง (95) ในทำนองเดียวกันกับ PET กลูตามีน CEST อาจมีการใช้งานในการถ่ายภาพมะเร็งเพื่อวัดการสลายกลูตามิโนไลซิสของเนื้องอกตามขนาดของสระกลูตาเมต

    การถ่ายภาพเมตาบอลิซึมของอะซิเตท

    โอกาสในการถ่ายภาพด้วยอะซิเตทควบคู่ไปกับชะตากรรมของการเผาผลาญซึ่งมีศักยภาพในการวัดการเผาผลาญของ TCA อันที่จริงการศึกษาย้อนหลังไปถึงช่วงทศวรรษ 1980 แสดงให้เห็นว่าเมแทบอลิซึมของอะซิเตทที่ติดฉลากด้วยรังสีสามารถประมาณการไหลของวัฏจักร TCA ในกล้ามเนื้อหัวใจเป็นตัวชี้วัดการเผาผลาญพลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็นสัดส่วนกับการใช้ออกซิเจน (96) เมแทบอลิซึมของอะซิเตทวัดเป็นอัตราการกวาดล้างจากกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งบ่งชี้ถึงเมแทบอลิซึมของอะซิเตทที่ติดฉลากไว้เมื่อฉลากกัมมันตภาพรังสีส่งผ่านไปยังโมเลกุล TCA ที่ปลายน้ำ และในที่สุดก็กลายเป็น CO ที่ติดฉลากกัมมันตภาพรังสี2ซึ่งถูกล้างออกจากเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว (38) ในทางตรงกันข้ามกับเมแทบอลิซึมของหัวใจซึ่งใช้อะซิเตทเกือบทั้งหมดในการผลิตพลังงาน เซลล์มะเร็งยังเผาผลาญอะซิเตตเพื่อการสังเคราะห์ไขมัน (97) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสังเคราะห์เมมเบรนที่จำเป็นสำหรับฟีโนไทป์การงอกขยาย (98) ต่างจากเมแทบอลิซึมของพลังงานอะซิเตท การรวมอะซิเตทเข้ากับไขมันและโมเลกุลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการสร้างชีวภาพส่งผลให้เกิดการดักจับฉลาก 11 C ซึ่งสามารถวัดได้เป็นค่าคงที่ฟลักซ์การดักจับ (Kผม) หรือโดยวิธีการดูดซึมแบบคงที่หลังการฉีด (99) 11 C-acetate ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับระยะปฐมภูมิ การประเมินการมีส่วนร่วมของต่อมน้ำเหลืองในระดับภูมิภาคและโรคระยะแพร่กระจาย และในการกลับเป็นซ้ำทางชีวเคมี (98) การศึกษานำร่องของ 11 C-acetate ในมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการแพร่กระจายของกระดูกแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการตอบสนองของเนื้องอกกับ 11 C-acetate กับการตอบสนองทางคลินิก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ radiotracer นี้สำหรับการตอบสนองต่อการรักษา (รูปที่ 4 (100)) 11 C-acetate ได้รับการศึกษาในมะเร็งอื่น ๆ โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและเซลล์ไตเนื่องจากการขับถ่ายปัสสาวะไม่เพียงพอและมะเร็งตับ (101) ข้อมูลเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทที่เป็นไปได้ของอะซิเตทในฐานะเครื่องหมายของการเผาผลาญของมะเร็ง เนื่องจาก 11 C-acetate ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ดีในฐานะตัวติดตามรังสีที่บ่งบอกถึงความสมดุลของการเผาผลาญพลังงานและการสร้างชีวภาพในวัฏจักร TCA ความสามารถในการวัดทั้งการเผาผลาญพลังงานและฟลักซ์สังเคราะห์ทางชีวภาพในมะเร็งโดยใช้ 11 C-acetate เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่อาจเป็นไปได้ด้วยวิธีการทางเลือก (102) หรืออาจเป็นไปได้ด้วยการผสมผสานของ PET และวิธีการ MRSI ขั้วนิวเคลียร์แบบไดนามิก ซึ่งสามารถติดตาม ชะตากรรมทางชีวเคมีของซับสเตรตที่ติดฉลากผ่านการตรวจจับเมตาบอไลต์ของมัน (103)

    การเปรียบเทียบการสแกนกระดูก 18 F-FDG PET และ 11 C-acetate PET ก่อน (A) และหลัง (B) การบำบัดด้วยการกีดกันแอนโดรเจนในผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของกระดูกจากมะเร็งต่อมลูกหมาก 11 C-acetate แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อการรักษา การสแกนกระดูกไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และ 18 F-FDG PET ล้มเหลวในการตรวจหาการแพร่กระจายของกระดูกที่จุดใดเวลาหนึ่ง PSA = ระดับแอนติเจนจำเพาะต่อมลูกหมาก (พิมพ์ซ้ำได้รับอนุญาตจาก (100))


    หัวข้อ 2: อณูชีววิทยา

    หัวข้อนี้มี 14% ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอกสาร 1 และ 2
    ด้านล่างนี้ คุณจะพบหัวข้อย่อยของหัวข้อที่ 2 และเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ปรากฏในข้อสอบในปีที่ผ่านมา

    ทุกหัวข้อย่อยมีความสำคัญสำหรับการสอบ แต่บางหัวข้อก็เห็นบ่อยกว่าหัวข้ออื่นๆ
    ที่นี่คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณควรเน้นมากขึ้น


    2.1 โมเลกุลต่อเมแทบอลิซึม: หัวข้อย่อยที่พบบ่อยที่สุด
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • ยูเรียเป็นตัวอย่างของสารประกอบที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตแต่สามารถสังเคราะห์เทียมได้
    • การวาดแผนภาพโมเลกุลของกลูโคส ไรโบส กรดไขมันอิ่มตัว และกรดอะมิโนทั่วไป
    • การระบุชีวเคมี เช่น น้ำตาล ลิปิด หรือกรดอะมิโนจากแผนภาพโมเลกุล

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • มักมีการระบุหรือวาดโครงสร้าง เช่น กรดไขมัน กรดอะมิโน แป้ง
    • อธิบายขั้นตอนการผลิตยูเรีย


    2.2 น้ำ: หัวข้อย่อยที่พบบ่อยที่สุด
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • พันธะไฮโดรเจนและไบโพลาริตีอธิบายคุณสมบัติเหนียว กาว ความร้อน และตัวทำละลายของน้ำ
    • สารสามารถชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำ
    • การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางความร้อนของน้ำกับคุณสมบัติของมีเทน
    • การใช้น้ำหล่อเย็นในเหงื่อ
    • โหมดการขนส่งกลูโคส กรดอะมิโน โคเลสเตอรอล ไขมัน ออกซิเจน และโซเดียมคลอไรด์ในเลือดสัมพันธ์กับความสามารถในการละลายในน้ำ

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • คุณสมบัติของน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติแล้วจะเป็นแบบปรนัยหรือเป็นคำถามที่ตอบแบบยาว

    2.3 คาร์โบไฮเดรตและไขมัน: หัวข้อทั่วไป
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • กรดไขมันสามารถอิ่มตัวได้ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
    • ไตรกลีเซอไรด์เกิดจากการควบแน่นจากกรดไขมันสามชนิดและกลีเซอรอลหนึ่งชนิด
    • โครงสร้างและหน้าที่ของเซลลูโลสและแป้งในพืชและไกลโคเจนในมนุษย์
    • ไขมันมีความเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บพลังงานในระยะยาวในมนุษย์มากกว่าคาร์โบไฮเดรต
    • การหาดัชนีมวลกายโดยการคำนวณหรือการใช้โนโมแกรม

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • วิเคราะห์โนโมแกรม
    • เปรียบเทียบพลังงานของไขมันกับคาร์โบไฮเดรต
    • ระบุความแตกต่างระหว่างอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว


    2.4 โปรตีนน้อย หัวข้อย่อยทั่วไป
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • ลำดับกรดอะมิโนของพอลิเปปไทด์ถูกเข้ารหัสโดยยีน
    • โปรตีนอาจประกอบด้วยโพลีเปปไทด์เดี่ยวหรือโพลีเปปไทด์มากกว่าหนึ่งตัวที่เชื่อมโยงกัน
    • ลำดับกรดอะมิโนกำหนดโครงสร้างสามมิติของโปรตีน
    • การเปลี่ยนสภาพของโปรตีนด้วยความร้อนหรือโดยการเบี่ยงเบนของ pH จากค่าที่เหมาะสมที่สุด

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • อธิบายโครงสร้างหลักและตติยภูมิของโปรตีน
    • ระบุเมื่อโปรตีนถูกทำให้เสียสภาพด้วยความร้อนหรือ pH

    2.5 เอนไซม์ หัวข้อย่อยที่พบบ่อยที่สุด
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • อุณหภูมิ pH และความเข้มข้นของสารตั้งต้นส่งผลต่ออัตราการทำงานของเอนไซม์
    • เอนไซม์สามารถถูกทำให้เสียสภาพได้
    • การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบผลกระทบของอุณหภูมิ pH และความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อกิจกรรมของเอนไซม์
    • การทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • บทบาทของเอนไซม์ในกระบวนการต่างๆ
    • เอนไซม์ถูกทำให้เสียสภาพอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
    • อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ อุณหภูมิ pH และความเข้มข้นของสารตั้งต้น


    2.6 โครงสร้างของ DNA และ RNA หัวข้อย่อยร่วมน้อยที่สุด
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • DNA แตกต่างจาก RNA ในจำนวนเส้นที่มีอยู่ องค์ประกอบฐาน และประเภทของเพนโทส
    • ดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลเกลียวคู่ที่ทำจากนิวคลีโอไทด์คู่ขนานกันสองเส้นที่เชื่อมโยงกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสคู่สม
    • การวาดไดอะแกรมอย่างง่ายของโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวของ DNA และ RNA โดยใช้วงกลม รูปห้าเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเพื่อแทนฟอสเฟต เพนโตส และเบส

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง DNA และ RNA
    • สามารถวาดนิวคลีโอไทด์และโครงสร้างดีเอ็นเอได้


    2.7 การจำลองแบบ การถอดความ และการแปล DNA: Very Common SubTopic
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • การจำลองแบบของ DNA เป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นิยมและขึ้นอยู่กับการจับคู่เบสเสริม
    • เฮลิเคสคลายเกลียวคู่และแยกสองเกลียวออกโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจน
    • DNA polymerase เชื่อมโยงนิวคลีโอไทด์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสายใหม่ โดยใช้สายที่มีอยู่ก่อนเป็นแม่แบบ
    • การถอดความคือการสังเคราะห์ mRNA ที่คัดลอกมาจากลำดับเบสของ DNA โดย RNA polymerase
    • การแปลคือการสังเคราะห์พอลิเปปไทด์บนไรโบโซม
    • ลำดับกรดอะมิโนของโพลีเปปไทด์ถูกกำหนดโดย mRNA ตามรหัสพันธุกรรม
    • โคดอนของเบสสามตัวบน mRNA สอดคล้องกับกรดอะมิโนหนึ่งตัวในโพลีเปปไทด์
    • การแปลขึ้นอยู่กับการจับคู่ฐานเสริมระหว่าง codon บน mRNA และ anticodon บน tRNA
    • ใช้ตารางรหัสพันธุกรรมเพื่อสรุปว่า codon ใดที่สอดคล้องกับกรดอะมิโน
    • การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Meselson และ Stahl เพื่อรับการสนับสนุนสำหรับทฤษฎีการจำลองแบบกึ่งอนุรักษ์นิยมของDNA
    • ใช้ตารางโคดอน mRNA และกรดอะมิโนที่สอดคล้องกันเพื่อหาลำดับของกรดอะมิโนที่เข้ารหัสโดยสาย mRNA สั้นของลำดับเบสที่ทราบ
    • การหาลำดับเบสของ DNA สำหรับสาย mRNA

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • การถอดความของ mRNA และการอ่านโคดอนเป็นกรดอะมิโน
    • อธิบายการจำลองและการแปล DNA ว่าไรโบโซมมีความสำคัญต่อมันอย่างไร
    • ให้รหัส mRNA และนักเรียนจำเป็นต้องอนุมานลำดับเบสของดีเอ็นเอ
    • อธิบายผลลัพธ์ของ Meselson และ Stahl และวิธีที่สนับสนุนการจำลองแบบกึ่งอนุรักษ์นิยม


    2.8 การหายใจของเซลล์ หัวข้อย่อยที่พบบ่อยมาก
    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • การหายใจของเซลล์คือการควบคุมการปลดปล่อยพลังงานจากสารประกอบอินทรีย์เพื่อผลิต ATP
    • เอทีพีจากการหายใจของเซลล์สามารถใช้ได้ทันทีเป็นแหล่งพลังงานในเซลล์
    • การหายใจของเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนให้ผลผลิตเล็กน้อยของ ATP จากกลูโคส
    • การหายใจในเซลล์แอโรบิกต้องใช้ออกซิเจนและให้ ATP จากกลูโคสในปริมาณมาก
    • การผลิตน้ำนมในมนุษย์เมื่อใช้ระบบหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มพลังการหดตัวของกล้ามเนื้อ

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • ระบุสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการหายใจของเซลล์
    • อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของการหายใจของเซลล์
    • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างกระบวนการแอโรบิกและแอโรบิก


    มุ่งเน้นที่ความเข้าใจ การใช้งาน และทักษะเหล่านี้มากขึ้น:

    • การสังเคราะห์ด้วยแสงคือการผลิตสารประกอบคาร์บอนในเซลล์โดยใช้พลังงานแสง
    • แสงที่มองเห็นได้มีช่วงความยาวคลื่น โดยสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด และสีแดงยาวที่สุด
    • คลอโรฟิลล์ดูดซับแสงสีแดงและสีน้ำเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสะท้อนแสงสีเขียวได้มากกว่าสีอื่นๆ
    • ออกซิเจนถูกผลิตขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากโฟโตไลซิสของน้ำ
    • อุณหภูมิ ความเข้มแสง และความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยจำกัดอัตราการสังเคราะห์แสง
    • การวาดสเปกตรัมการดูดกลืนสำหรับคลอโรฟิลล์และสเปกตรัมการกระทำสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง
    • การแยกสารสีสังเคราะห์แสงโดยโครมาโตกราฟี

    คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ:

    • สามารถวาดหรือระบุการกระทำและสเปกตรัมการดูดกลืนได้
    • อธิบายกระบวนการขึ้นกับแสง
    • ระบุและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง

    รู้สึกท่วมท้น?

    เราเข้าใจแล้ว! การวิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอีเมลฟรี ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับ 1 หัวข้อต่อวัน ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณ
    ลงทะเบียนฟรี

    ลองหลักสูตรทบทวนออนไลน์ของเรา

    คุณได้รับวิดีโอบรรยายตามการวิเคราะห์นี้ คลังคำถามพร้อมแบบทดสอบสำหรับแต่ละหัวข้อและวิดีโอของเอกสารที่แก้ไขแล้ว (ทีละขั้นตอน) ทดลองใช้ฟรี


    ชีววิทยา - เชื้อรา

    เชื้อราเป็นสมาชิกของสิ่งมีชีวิตยูคาริโอต ซึ่งรวมถึงจุลินทรีย์ เช่น รา ยีสต์ และเห็ด

    เชื้อราไม่ได้สังเคราะห์แสง แต่พวกมันได้อาหารมาจากการดูดซับโมเลกุลที่ละลาย โดยปกติแล้วจะหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารออกสู่สิ่งแวดล้อม

    พบเชื้อราในเกือบทุกส่วนของโลก และสามารถเติบโตได้ในแหล่งอาศัยที่หลากหลาย ตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (เช่น ทะเลทราย) ไปจนถึงไม่รุนแรง (เช่น เขตอบอุ่น)

    เชื้อราเป็นตัวย่อยสลายหลักในระบบนิเวศส่วนใหญ่

    การศึกษาเชื้อราเรียกว่า เห็ดรา.

    เชื้อรามีออร์แกเนลล์ไซโตพลาสมิกที่จับกับเมมเบรน เช่น ไมโทคอนเดรีย เยื่อหุ้มที่ประกอบด้วยสเตอรอล และไรโบโซม

    เชื้อรายังมีผนังเซลล์และแวคิวโอล (คุณสมบัติของพืช)

    เชื้อราไม่มีคลอโรพลาสต์และเป็นสิ่งมีชีวิต heterotrophic (คุณสมบัติของสัตว์) เช่นเดียวกัน เชื้อรามีทั้งคุณสมบัติของพืชและสัตว์


    อ้างอิง

    Baddal, B., Muzzi, A., Censini, S., Calogero, R. A., Torricelli, G., Guidotti, S., et al. (2015). Dual RNA-seq ของ nontypeable ฮีโมฟีลัส อินฟลูเอนเซ และทรานสคริปโตมของเซลล์โฮสต์เผยข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการพูดคุยข้ามระหว่างโฮสต์และเชื้อโรค mBio 6, e01765�. ดอย: 10.1128/mBio.01765-15

    Bazzani, S. , Hoppe, A. และ Holzhütter, H. G. (2012) การประเมินตามเครือข่ายของการเลือกเป้าหมายยาเผาผลาญใน พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม เกี่ยวกับการเผาผลาญตับของมนุษย์ ระบบบีเอ็มซี ไบโอล. 6:118. ดอย: 10.1186/1752-0509-6-118

    Bordbar, A. , Lewis, N. E. , Schellenberger, J. , Palsson, B. Ø. และ Jamshidi, N. (2010) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาโครฟาจเกี่ยวกับถุงน้ำของมนุษย์และ ม. วัณโรค ปฏิสัมพันธ์ผ่านการสร้างเมตาบอลิซึมใหม่ มล. ระบบ ไบโอล. 6:422. ดอย: 10.1038/msb.2010.68

    บูมันน์, ดี. (2009). การวิเคราะห์ระดับระบบของการเผาผลาญ Salmonella ระหว่างการติดเชื้อ สกุลเงิน ความคิดเห็น ไมโครไบโอล. 12, 559�. ดอย: 10.1016/j.mib.2009.08.004

    Cesur, M. F., Abdik, E., Güven-Gülhan, Ü., Durmuş, S., และ ౺kir, T. (2018). & #x0201Cชีววิทยาระบบคอมพิวเตอร์ของเมแทบอลิซึมในการติดเชื้อ” ใน ปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมในการติดเชื้อ Experientia Supplementumฉบับที่ 109, eds R. Silvestre และ E. Torrado (จาม: สปริงเกอร์), 235�. ดอย: 10.1007/978-3-319-74932-7_6

    Damron, F. H. , Oglesby-Sherrouse, A. G. , Wilks, A. และ Barbier, M. (2016) ทรานสคริปโทมิกส์แบบ Dual-seq เผยการต่อสู้เพื่อเหล็กในช่วง Pseudomonas aeruginosa โรคปอดบวมของหนูเฉียบพลัน วิทย์ ตัวแทน 6:39172. ดอย: 10.1038/srep39172

    Dunphy, L. J. และ Papin, J. A. (2018) การประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ของการสร้างเครือข่ายการเผาผลาญระดับจีโนมของเชื้อโรคในมนุษย์ สกุลเงิน ความคิดเห็น เทคโนโลยีชีวภาพ. 51, 70�. ดอย: 10.1016/j.copbio.2017.11.014

    Durmuş, S., ౺kir, T., Özgür, A., และ Guthke, R. (2015) การทบทวนชีววิทยาระบบคอมพิวเตอร์ของการโต้ตอบกับโฮสต์ของเชื้อโรค ด้านหน้า. ไมโครไบโอล. 6:235. ดอย: 10.3389/fmicb.2015.00235

    Fernandes, M. C. , Dillon, L. A. , Belew, A. T. , Bravo, H. C. , Mosser, D. M. และ El-Sayed, N. M. (2016) โปรไฟล์การถอดรหัสแบบคู่ของ เลชมาเนีย-มาโครฟาจของมนุษย์ที่ติดเชื้อเผยให้เห็นลายเซ็นการเขียนโปรแกรมซ้ำที่แตกต่างกัน mBio 7, e00027�. ดอย: 10.1128/mBio.00027-16

    Fleming-Davies, A. , Jabbar, S. , Robertson, S. L. , Asih, T. S. N. , Lanzas, C. , Lenhart, S. , et al. (2017). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบของการแข่งขันของสารอาหารและเมแทบอลิซึมของกรดน้ำดีโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อการต้านทานการล่าอาณานิคม คลอสทริเดียม ดิฟิไซล์,” ใน ผู้หญิงในชีววิทยาคณิตศาสตร์, eds A. Layton and L. Miller (นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: Springer), 137�. ดอย: 10.1007/978-3-319-60304-9_8

    Garza, D. R. , van Verk, M. C. , Huynen, M. A. และ Dutilh, B. E. (2018) สู่การทำนายเมตาบอลิซึมของสิ่งแวดล้อมจากเมตาเจโนมิกส์ด้วยแบบจำลองกลไก แนท. ไมโครไบโอล. 3, 456�. ดอย: 10.1038/s41564-018-0124-8

    Griesenauer, B. , Tran, T. M. , Fortney, K. R. , Janowicz, D. M. , Johnson, P. , Gao, H. , et al. (2019). การกำหนดเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียก่อโรคนอกเซลล์กับโฮสต์ของมนุษย์ mBio 10, e01193�. ดอย: 10.1128/mBio.01193-19

    Horswill, A. R. , Dudding, A. R. และ Escalante-Semerena, J. C. (2001) การศึกษาความเป็นพิษของโพรพิโอเนตใน เชื้อซัลโมเนลลา เอนเทอริกา ระบุ 2-methylcitrate เป็นตัวยับยั้งการเติบโตของเซลล์ เจ. ไบโอล. เคมี. 276, 19094�. ดอย: 10.1074/jbc.M100244200

    Hossain, M. U. , Omar, T. M. , Alam, I. , Das, K. C. , Mohiuddin, A. K. M. , Keya, C. A. , et al. (2018). การระบุเป้าหมายการรักษาตามเส้นทางและการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงโต้ตอบ CampyNIBase of Campylobacter jejuni RM1221 ผ่านชุดข้อมูลโปรตีนที่ไม่ซ้ำซ้อน PLOS ONE 13:e0198170. ดอย: 10.1371/journal.pone.0198170

    Humphrys, M. S. , Creasy, T. , Sun, Y. , Shetty, A. C. , Chibucos, M. C. , Drabek, E. F. , et al. (2013). การทำโปรไฟล์การถอดรหัสพร้อมกันของแบคทีเรียและเซลล์เจ้าบ้าน PLOS ONE 8:e80597. ดอย: 10.1371/journal.pone.0080597

    Huthmacher, C. , Hoppe, A. , Bulik, S. และ Holzhütter, H. G. (2010) ยาต้านมาเลเรียเป้าหมายใน พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม ทำนายโดยการวิเคราะห์เครือข่ายเมตาบอลิซึมเฉพาะระยะ ระบบบีเอ็มซี ไบโอล. 4:120. ดอย: 10.1186/1752-0509-4-120

    Jacobsen, U. P. , Nielsen, H. B. , Hildebrand, F. , Raes, J. , Sicheritz-Ponten, T. , Kouskoumvekaki, I. , et al. (2013). พื้นที่โต้ตอบทางเคมีระหว่างโฮสต์ของมนุษย์กับเมตาโบไทป์ของลำไส้ที่กำหนดโดยพันธุกรรม อิสมี เจ 7,730�. ดอย: 10.1038/ismej.2012.141

    Jacobson, A. , Lam, L. , Rajendram, M. , Tamburini, F. , Honeycutt, C. , Pham, T. , et al. (2018). เมตาโบไลต์ที่ผลิตในลำไส้จะเป็นสื่อกลางในการต้านทานการล่าอาณานิคมต่อการติดเชื้อซัลโมเนลลา เซลล์โฮสต์ไมโครบี 24, 296�. ดอย: 10.1016/j.chom.2018.07.002

    Jacquet, R. , LaBauve, A. E. , Akoolo, L. , Patel, S. , Alqarzaee, A. A. , Lung, T. W. F. , et al. (2019). การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนคู่ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Staphylococcus aureus ความรุนแรงในหนูที่เป็นเบาหวาน ติดเชื้อ ภูมิคุ้มกัน 87, e00163�. ดอย: 10.1128/IAI.00163-19

    Jamshidi, N. และ Raghunathan, A. (2015). แบบจำลองเซลล์ต้นกำเนิด-เชื้อโรค: อีกสาขาหนึ่งในวิวัฒนาการของวิธีการที่อิงตามข้อจำกัด ด้านหน้า. ไมโครไบโอล. 6:1032. ดอย: 10.3389/fmicb.2015.01032

    Jenior, M. L. , Leslie, J. L. , Young, V. B. และ Schloss, P. D. (2017) คลอสทริเดียม ดิฟิไซล์ ตั้งรกรากในช่องสารอาหารทางเลือกระหว่างการติดเชื้อผ่านไมโครไบโอมในลำไส้ของหนูที่แตกต่างกัน mSystems 2, e00063�. ดอย: 10.1128/mSystems.00063-17

    Kiedrowski, M. R. , Gaston, J. R. , Kocak, B. R. , Coburn, S. L. , Lee, S. , Pilewski, J. M. , et al. (2018). Staphylococcus aureus การเติบโตของไบโอฟิล์มในเซลล์เยื่อบุผิวทางเดินหายใจซิสติกไฟโบรซิสจะเพิ่มขึ้นระหว่างการติดเชื้อไวรัสซิสต์ซิเชียลทางเดินหายใจ mSphere 3, e00341�. ดอย: 10.1128/mSphere.00341-18

    Kim, H. U. , Sohn, S. B. และ Lee, S. Y. (2012) การสร้างแบบจำลองและการจำลองเครือข่ายเมแทบอลิซึมสำหรับการกำหนดเป้าหมายและการค้นพบยา เทคโนโลยีชีวภาพ NS. 7, 330�. ดอย: 10.1002/biot.20100159

    Li, P. , Xu, Z. , Sun, X. , Yin, Y. , Fan, Y. , Zhao, J. , et al. (2017). การทำโปรไฟล์การถอดเสียงของปฏิสัมพันธ์ทางภูมิคุ้มกันระหว่าง แอคติโนบาซิลลัส pleuropneumoniae serotype 7 และโฮสต์โดย dual RNA-seq BMC ไมโครไบโอล. 17:193. ดอย: 10.1186/s12866-017-1105-4

    Machado, D. , Andrejev, S. , Tramontano, M. , และ Patil, K. R. (2018) การสร้างแบบจำลองการเผาผลาญระดับจีโนมขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วสำหรับสปีชีส์และชุมชนของจุลินทรีย์ กรดนิวคลีอิกRes. 46, 7542�. ดอย: 10.1093/nar/gky537

    Magnúsdóttir, S., Heinken, A., Kutt, L., Ravcheev, D. A., Bauer, E., Noronha, A., et al. (2017). การสร้างโครงสร้างการเผาผลาญระดับจีโนมใหม่สำหรับสมาชิก 773 คนของจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์ แนท. เทคโนโลยีชีวภาพ. 35, 81�. ดอย: 10.1038/nbt.3703

    Mazumder, M. และ Gourinath, S. (2016) การออกแบบตามโครงสร้างของสารยับยั้งเอนไซม์ O-acetyl serine sulfhydrylase ที่สำคัญในการสังเคราะห์ทางชีวสังเคราะห์ซิสเทอีน สกุลเงิน สูงสุด. เมดิ. เคมี. 16, 948�. ดอย: 10.2174/1568026615666150825142422

    McHan, F. และ Shotts, E. B. (1993) ผลของกรดไขมันสายสั้นต่อการเจริญเติบโตของ เชื้อซัลโมเนลลา ไทฟิมูเรียม ใน ในหลอดทดลอง ระบบ. Avian Dis. 37, 396�. ดอย: 10.2307/1591664

    Minhas, V. , Aprianto, R. , McAllister, L. J. , Wang, H. , David, S. C. , McLean, K. T. , et al. (2019). ในร่างกาย การวิเคราะห์ RNA-seq แบบคู่เผยให้เห็นถึงพื้นฐานสำหรับ tropism ของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันของการแยกทางคลินิกของ Streptococcus pneumoniae. bioRxiv 862755. ดอย: 10.1101/862755

    Muñoz, J. F. , Delorey, T. , Ford, C. B. , Li, B. Y. , Thompson, D. A. , Rao, R. P. , et al. (2019). ไดนามิกการถอดรหัสของเชื้อก่อโรคและโฮสต์ที่ประสานกันเปิดเผยโดยใช้ประชากรย่อยที่เรียงลำดับและมาโครฟาจเดี่ยวที่ติดเชื้อ Candida albicans. แนท. คอมมูนิตี้ 10:1607. ดอย: 10.1038/s41467-019-09599-8

    Niemiec, M. J. , Grumaz, C. , Ermert, D. , Desel, C. , Shankar, M. , Lopes, J. P. , et al. (2017). ทรานสคริปโทมคู่ของนิวโทรฟิลทันทีและ Candida albicans การมีปฏิสัมพันธ์ BMC จีโนมิกส์ 18:696. ดอย: 10.1186/s12864-017-4097-4

    Nuss, A. M. , Beckstette, M. , Pimenova, M. , Schmühl, C., Opitz, W. , Pisano, F. , et al. (2017). RNA-seq แบบคู่ของเนื้อเยื่อช่วยให้ค้นพบการทำงานจำเพาะของการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและไรโบเรกูเลเตอร์ที่ปรับแต่งโฮสต์– Proc. แนท. อเคด. วิทย์ สหรัฐอเมริกา. 114, E791�. ดอย: 10.1073/pnas.1613405114

    Olson, W. J. , Stevenson, D. , Amador-Noguez, D. และ Knoll, L. J. (2018) การทำโปรไฟล์เมตาโบโลมิกแบบคู่เผยให้เห็นการจัดการ Toxoplasma ของเมตาโบโลมของโฮสต์และการค้นพบความสามารถในการเผาผลาญของปรสิตแบบใหม่ bioRxiv 463075. ดอย: 10.1101/463075

    Petrucelli, M. F. , Peronni, K. , Sanches, P. R. , Komoto, T. T. , Matsuda, J. B. , da Silva, W. A. ​​, et al. (2018). การวิเคราะห์ RNA-Seq คู่ของ Trichophyton rubrum และวัฒนธรรมร่วม HaCat Keratinocyte เน้นย้ำถึงยีนที่สำคัญสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อราและเชื้อรา ยีน 9:362. ดอย: 10.3390/ยีน9070362

    Pittman, K. J. , Aliota, M. T. และ Knoll, L. J. (2014) โปรไฟล์การถอดรหัสคู่ของหนูและ Toxoplasma gondii ระหว่างการติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง BMC จีโนมิกส์ 15:806. ดอย: 10.1186/1471-2164-15-806

    Raghunathan, A. และ Jamshidi, N. (2018) “การสร้างเมแทบอลิซึมของเชื้อก่อโรคแบบบูรณาการ” ใน การสร้างและสร้างแบบจำลองเครือข่ายเมตาบอลิ, เอ็ด เอ็ม. ฟอนดี (นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: Humana Press), 197�. ดอย: 10.1007/978-1-4939-7528-0_9

    Rienksma, R. A. , Schaap, P. J. , dos Santos, V. A. M. และ Suarez-Diez, M. (2019) การสร้างแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับเชื้อโรคเพื่ออธิบายการตอบสนองของยาเมตาบอลิซึมของภายในเซลล์ เชื้อวัณโรค. ด้านหน้า. เซลล์. ติดเชื้อ ไมโครไบโอล. 9:144.ดอย: 10.3389/fcimb.2019.00144

    Sewankambo, N. , Grey, R. H. , Wawer, M. J. , Paxton, L. , McNaim, D. , Wabwire-Mangen, F. , et al. (1997). การติดเชื้อ HIV-1 ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชในช่องคลอดผิดปกติและภาวะแบคทีเรียในช่องคลอด มีดหมอ 350, 546�. ดอย: 10.1016/S0140-6736(97)01063-5

    Tucey, T. M. , Verma, J. , Harrison, P. F. , Snelgrove, S. L. , Lo, T. L. , Scherer, A. K. , et al. (2018). สภาวะสมดุลของกลูโคสมีความสำคัญต่อความสามารถในการมีชีวิตของเซลล์ภูมิคุ้มกันในระหว่างการท้าทาย Candida และโฮสต์การอยู่รอดของการติดเชื้อราที่เป็นระบบ Metab ของเซลล์. 27, 988�. ดอย: 10.1016/j.cmet.2018.03.019

    Uddin, R. , Tariq, S. S. , Azam, S. S. , Wadood, A. และ Moin, S. T. (2017) การระบุ histone deacetylase (HDAC) เป็นเป้าหมายของยากับ MRSA ผ่านวิธีการ interolog ของการทำนายปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนกับโปรตีน ยูโร เจ. ฟาร์ม. วิทยาศาสตร์. 106, 198�. ดอย: 10.1016/j.ejps.2017.06.003

    Vayssier-Taussat, M. , Albina, E. , Citti, C. , Cosson, J. F. , Jacques, M. A. , Lebrun, M. H. , et al. (2014). การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเชื้อโรคไปสู่พาโทไบโอม: แนวคิดใหม่ในแง่ของ meta-omics ด้านหน้า. เซลล์. ติดเชื้อ ไมโครไบโอล. 4:29. ดอย: 10.3389/fcimb.2014.00029

    Westermann, A. J. , Barquist, L. และ Vogel, J. (2017) การแก้ไขอันตรกิริยาของเชื้อโรคของโฮสต์โดยลำดับอาร์เอ็นเอคู่ PLoS Pathog. 13:e1006033. ดอย: 10.1371/journal.ppat.1006033

    Zimmermann, M. , Kogadeeva, M. , Gengenbacher, M. , McEwen, G. , Mollenkopf, H. J. , Zamboni, N. , et al. (2017). การผสมผสานของเมตาบอลิซึมและทรานสคริปโตมิกส์เผยให้เห็นอาหารที่ซับซ้อนของ เชื้อวัณโรค ในช่วงแรกของการติดเชื้อมาโครฟาจ mSystems 2, e00057�. ดอย: 10.1128/mSystems.00057-17

    คำสำคัญ: โรคติดเชื้อ เครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนม ปฏิกิริยาระหว่างโฮสต์ก่อโรค การถอดรหัส เมตาโบโลม ไมโครไบโอตาในลำไส้ อะมิกส์คู่

    การอ้างอิง: ౺kır T, Panagiotou G, Uddin R และ Durmuş S (2020) แนวทางนวนิยายสำหรับระบบชีววิทยาของการโต้ตอบระหว่างเชื้อโรคกับเชื้อโรคที่มุ่งเน้นการเผาผลาญอาหาร: บทวิจารณ์สั้น ๆ ด้านหน้า. เซลล์. ติดเชื้อ ไมโครไบโอล 10:52. ดอย: 10.3389/fcimb.2020.00052

    ได้รับ: 22 ตุลาคม 2019 รับ: 27 มกราคม 2020
    เผยแพร่เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2020.

    Philip R. Hardwidge, Kansas State University, สหรัฐอเมริกา

    Marat R. Sadykov, University of Nebraska Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
    Vໜtor Antonio Garc໚-Angulo, University of Chile, Chile

    ลิขสิทธิ์ © 2020 ౺kır, Panagiotou, Uddin and Durmuş. นี่เป็นบทความแบบเปิดที่เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขของ Creative Commons Attribution License (CC BY) อนุญาตให้ใช้ แจกจ่าย หรือทำซ้ำในฟอรัมอื่นได้ โดยต้องให้เครดิตผู้แต่งต้นฉบับและเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีการอ้างถึงสิ่งพิมพ์ต้นฉบับในวารสารนี้ตามหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ไม่อนุญาตให้ใช้ แจกจ่าย หรือทำซ้ำซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้


    ดูวิดีโอ: วชาชววทยา ตอนท 14 เมแทบอลซมและเอนไซม III (มิถุนายน 2022).