บทความ

วิธีฮอร์โมนอื่น ๆ


นอกจากวิธีของฮอร์โมนที่นำเสนอในหัวข้อก่อนหน้าเราสามารถพูดถึงอีกสามวิธี ได้แก่ :

- ฮอร์โมนเทียม
- แหวนช่องคลอด
- ชุดคุมกำเนิด

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของแต่ละคน

ฮอร์โมนปลูกฝัง

Probeesterone-like microbe ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ฝังอยู่ที่ปลายแขน (ที่มียาชาเฉพาะที่) และยับยั้งการตกไข่ มันใช้เวลาสามปี

วีดีโอ: อตราการใชฮอรโมนไขกบพรก. u200b และพชผกอนๆ. u200b ใหสวยโตไว (กรกฎาคม 2020).