บทความ

วิธีฮอร์โมนอื่น ๆ

วิธีฮอร์โมนอื่น ๆ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

นอกจากวิธีของฮอร์โมนที่นำเสนอในหัวข้อก่อนหน้าเราสามารถพูดถึงอีกสามวิธี ได้แก่ :

- ฮอร์โมนเทียม
- แหวนช่องคลอด
- ชุดคุมกำเนิด

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของแต่ละคน

ฮอร์โมนปลูกฝัง

Probeesterone-like microbe ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ฝังอยู่ที่ปลายแขน (ที่มียาชาเฉพาะที่) และยับยั้งการตกไข่ มันใช้เวลาสามปี


วีดีโอ: อตราการใชฮอรโมนไขกบพรก. u200b และพชผกอนๆ. u200b ใหสวยโตไว (มิถุนายน 2022).