ข้อมูล

กฎของแฮมิลตันในทางปฏิบัติ

กฎของแฮมิลตันในทางปฏิบัติ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ฉันเจอคำถามนี้ในการสอบเปิด USABO 2013:

แม่ละมั่งและลูกกำลังควบม้าไปตามที่ราบ เมื่อพวกเขาพบสิงโตกลุ่มหนึ่งที่หิวโหย หากละมั่งทั้งสองพยายามหนีสิงโตด้วยกัน มีโอกาส 75% ที่ทั้งสองจะถูกกินและกิน และโอกาส 25% ที่ทั้งคู่จะรอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หากแม่เสียสละตัวเองเพื่อสิงโต เธออาจจะซื้อเวลาให้ลูกของเธอเพิ่มเพื่อหลบหนี

โอกาสน้อยที่สุดที่ทารกจะต้องหนีจากสิงโตหลังจากการเสียสละเช่นนี้จะเป็นที่โปรดปรานของวิวัฒนาการได้อย่างไร?

คุณอาจสันนิษฐานได้ว่าลูกละมั่งที่หนีออกมาได้จะรับประกันว่าจะอยู่รอดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และแม่ละมั่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์

ฉันคิดว่าควรใช้กฎของแฮมิลตัน ($r cdot B > C$) เพื่อแก้ปัญหานี้ ฉันไม่คุ้นเคยกับการทำงานของกฎนี้ในบริบทของคำถาม เพื่อความเข้าใจของฉัน $r=0.5$ แต่นี่เป็นวิธีที่ฉันสามารถไปได้ไกลมาก


ไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้น

คุณค่าทางวิวัฒนาการของลูกหลานที่มีต่อแม่คือครึ่งหนึ่งของตัวเธอเอง (0.5) จากนั้นค่าสัมพัทธ์ของทั้งแม่และลูกคือ 1 + 0.5 = 1.5 ดังนั้นคุณค่าของการรักษาชีวิตทั้งสองจึงมีค่าประมาณ 3 เท่าของการรักษาลูกหลานเพียงลำพัง เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานง่ายๆ จากคำถาม ดังนั้น ในการเลือกที่จะเสียสละนี้ ความน่าจะเป็นที่จะอยู่รอดของลูกหลานเพียงอย่างเดียวต้องมากกว่าความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่จะรอดตายอย่างน้อย 3 เท่า 3 คูณ 25% = 75%

แก้ไข:
ในแง่ของ B และ C ตามที่ร้องขอ (แต่ฉันคิดว่ามันง่ายกว่าที่จะก้าวออกจากสิ่งนี้):

ข. เป็นประโยชน์แก่ญาติ. นี่ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่จะรอดจากการเสียสละ แต่ เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด ทารกมีโอกาสรอด 25% แล้ว แต่การกระทำนี้จะเพิ่มโอกาสนั้นให้บ้าง NSที่เรากำลังมองหา B คือการปรับปรุงในสถานการณ์:
B = p - 0.25

C คือค่าใช้จ่ายเฉพาะบุคคล (แม่) นี่ไม่ใช่ 1 (การสูญเสียการอยู่รอด) แต่เป็นความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที่ไม่มีการเสียสละและสถานการณ์เมื่อเธอเสียสละ เธอให้โอกาสรอดเพียง 25% ดังนั้น:
ค = 0.25

r คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
ร = 0.5

ดังนั้นสมการคือ:
0.5(p - 0.25) = 0.25
0.5 p - 0.125 = 0.25
0.5 p = 0.375
p = 0.75

บางคนรู้สึกอิสระที่จะจัดรูปแบบถ้าคุณต้องการ...


มีอีกวิธีหนึ่งในการดูคำถามนี้ ซึ่งฉันสงสัยว่าจะเร็วกว่านั้นอีก (แน่นอนว่าฉันเข้าใจได้ง่ายกว่า) ในทางคณิตศาสตร์ มันเหมือนกับคำตอบของมาร์ค

หากผู้ปกครองเลือกที่จะไม่เสียสละตัวเองเพื่อช่วยเด็ก พวกเขามีสมรรถภาพสุทธิ 1.5 (ผู้ปกครอง 1 คน + เด็ก 0.5 คน) หากพวกเขาหลบหนี และ 0 ถ้าพวกเขาไม่ออกกำลังกาย ดังนั้น ความฟิตเฉลี่ยของพวกเขาคือ 1.5*0.25 = 0.375

หากผู้ปกครองเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเด็ก พวกเขาจะมีค่าความแข็งแรงสุทธิ 0.5 ถ้าเด็กหนี และ 0 ถ้าเด็กไม่ทำ ดังนั้นเพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉลี่ย >= 0.375 ความน่าจะเป็นที่เด็กจะหนีจะต้อง >= 75%


กฎง่ายๆ 10 ข้อสำหรับการปฏิบัติทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ

การอ้างอิง: Kass RE, Caffo BS, Davidian M, Meng XL, Yu B, Reid N (2016) กฎง่ายๆ 10 ข้อสำหรับการปฏิบัติทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ PLoS Comput Biol 12(6): e1004961. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004961

บรรณาธิการ: Fran Lewitter, Whitehead Institute, สหรัฐอเมริกา

ที่ตีพิมพ์: 9 มิถุนายน 2559

ลิขสิทธิ์: © 2016 Kass และคณะ นี่เป็นบทความการเข้าถึงแบบเปิดที่เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขของ Creative Commons Attribution License ซึ่งอนุญาตให้ใช้ แจกจ่าย และทำซ้ำได้ไม่จำกัดในสื่อใดๆ โดยต้องให้เครดิตผู้เขียนต้นฉบับและแหล่งที่มา

เงินทุน: การวิจัยของ BSC ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดย National Institutes of Health ให้ทุน EB012547: www.nibib.nih.gov การวิจัยของ MD ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดย National Institutes of Health ให้ NIH P01 CA142538: www.nih.gov การวิจัยของ REK ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดยสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ R01 MH064537: www.nimh.nih.gov การวิจัยของ NR ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดยสภาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมแห่งแคนาดา โดยให้สิทธิ์ RGPIN-2015-06390: www.nserc.ca การวิจัยของ BY ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดย National Science Foundation ให้ CCF-0939370: www.nsf.gov งานวิจัยของ XLM ได้รับการสนับสนุนบางส่วนโดย National Science Foundation (www.nsf.gov) DMS 1513492 ผู้ให้ทุนไม่มีบทบาทในการออกแบบการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจเผยแพร่ หรือการจัดเตรียมต้นฉบับ

การแข่งขันความสนใจ: ผู้เขียนได้ประกาศว่าไม่มีผลประโยชน์ที่แข่งขันกัน


The Federalistหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Federalist Papers เป็นชุดบทความ 85 บทความที่เขียนโดย Alexander Hamilton, John Jay และ James Madison ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2330 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2331 เรียงความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์โดยไม่เปิดเผยตัวภายใต้นามปากกา "Publius" ในนิวยอร์กหลายแห่ง หนังสือพิมพ์ของรัฐในเวลานั้น

Federalist Papers ถูกเขียนขึ้นและตีพิมพ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวนิวยอร์กให้สัตยาบันต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่เสนอ ซึ่งร่างขึ้นในฟิลาเดลเฟียในฤดูร้อนปี 1787 ในการวิ่งเต้นเพื่อนำรัฐธรรมนูญไปใช้ใน Articles of Confederation ที่มีอยู่ บทความจะอธิบายบทบัญญัติเฉพาะของ รัฐธรรมนูญอย่างละเอียด ด้วยเหตุผลนี้ และเนื่องจากแฮมิลตันและแมดิสันเป็นสมาชิกของอนุสัญญารัฐธรรมนูญ จึงมีการนำเอกสารของรัฐบาลกลางมาใช้ในปัจจุบันเพื่อช่วยตีความเจตนาของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

Federalist Papers ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของรัฐนิวยอร์กสองฉบับเป็นหลัก: The New York Packet และ วารสารอิสระ. พวกเขาถูกพิมพ์ซ้ำในหนังสือพิมพ์อื่นในรัฐนิวยอร์กและในหลายเมืองในรัฐอื่น ฉบับที่มีขอบเขตซึ่งมีการแก้ไขและการแก้ไขโดยแฮมิลตันได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2331 โดยเครื่องพิมพ์ J. และ A. McLean ฉบับตีพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์จาค็อบ กิเดียนในปี พ.ศ. 2361 โดยมีการแก้ไขและการแก้ไขโดยเมดิสัน เป็นฉบับแรกที่ระบุแต่ละบทความโดยใช้ชื่อผู้แต่ง เนื่องจากประวัติการตีพิมพ์ การมอบหมายงานเขียน ลำดับเลข และการใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นต่างๆ The Federalist.

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ของ The Federalist ใช้ที่นี่ถูกรวบรวมสำหรับ Project Gutenberg โดยนักวิชาการที่ดึงเอกสารที่มีอยู่มากมาย

ข้อความฉบับพิมพ์หนึ่งฉบับคือ The Federalist, แก้ไขโดย Jacob E. Cooke (Middletown, Conn., Wesleyan University Press, 1961) บทนำของ Cooke ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการพิมพ์ของ The Federalist ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นส่วนหนึ่งมาจากงานของเขา

การนำเสนอข้อความต้นฉบับของ Federalist Papers (หรือที่รู้จักในชื่อ The Federalist) ที่เป็นมิตรกับเว็บนี้ได้มาจากคลังข้อความอิเล็กทรอนิกส์ของ Project Gutenberg ความผิดปกติใดๆ ที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ ไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอน เป็นไปตามที่มีอยู่ในคลังข้อความอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิม


กฎผลิตภัณฑ์

เมนเดลแสดงให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะของต้นถั่วที่เขาศึกษานั้นถ่ายทอดแบบแยกส่วนจากพ่อแม่สู่ลูก เมนเดลยังระบุด้วยว่าคุณลักษณะต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นอิสระจากกัน และสามารถนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแยกกัน ตัวอย่างเช่น การผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพืชที่มีเมล็ดสีเขียวย่น กับพืชที่มีเมล็ดกลมสีเหลือง ให้กำเนิดลูกหลานที่มีอัตราส่วน 3:1 ของเมล็ดสีเขียว:สีเหลือง และอัตราส่วน 3:1 ของเมล็ดกลม:เมล็ดมีรอยย่น ลักษณะของสีและเนื้อสัมผัสไม่มีอิทธิพลต่อกัน

กฎความน่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้กับปรากฏการณ์นี้ของการถ่ายทอดลักษณะอิสระ มันระบุว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันสามารถคำนวณได้โดยการคูณความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว ลองนึกภาพว่าคุณกำลังกลิ้งลูกเต๋าหกด้าน (D) และพลิกเหรียญ (P) ในเวลาเดียวกัน ลูกเต๋าอาจหมุนหมายเลขใดก็ได้ตั้งแต่ 1&ndash6 (D#) ในขณะที่เพนนีอาจหันหัว (Pชม) หรือหาง (PNS). ผลของการกลิ้งลูกเต๋าไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการพลิกเหรียญและในทางกลับกัน มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 12 รายการ และแต่ละรายการคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน: D1NSชม, NS1NSNS, NS2NSชม, NS2NSNS, NS3NSชม, NS3NSNS, NS4NSชม, NS4NSNS, NS5NSชม, NS5NSNS, NS6NSชม, NS6NSNS.

จากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 12 อย่าง ลูกเต๋ามีความน่าจะเป็น 2/12 (หรือ 1/6) ที่จะทอยสอง และเพนนีมีความน่าจะเป็น 6/12 (หรือ 1/2) ที่จะขึ้นหัว ความน่าจะเป็นที่คุณจะได้รับผลรวม 2 และหัวคือ: (D2) x (ปชม) = (1/6) x (1/2) หรือ 1/12 คำว่า &ldquoand&rdquo เป็นสัญญาณในการใช้กฎผลิตภัณฑ์ พิจารณาวิธีการใช้กฎผลิตภัณฑ์กับไดไฮบริด: ความน่าจะเป็นที่จะมีลักษณะเด่นทั้งสองอย่างใน F2 ลูกหลานเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของการมีลักษณะเด่นสำหรับแต่ละคุณลักษณะ

รูป (PageIndex<1>): บทบาทของความน่าจะเป็นในการแยกอัลลีลและการปฏิสนธิ: ในการข้ามพันธุกรรม ความน่าจะเป็นของลักษณะเด่นที่แสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของมัน ในกรณีนี้ ทั้งพ่อและแม่มียีนเด่นและยีนด้อยสำหรับลักษณะของสีของดอกไม้ ลักษณะเด่นจะแสดงใน 3/4 ของลูกหลานและลักษณะด้อยจะแสดงใน 1/4


กำลังมาแรง

ทัวร์เสมือนจริง

มีบางสิ่งที่สามารถแทนที่การเยี่ยมชมวิทยาเขตแฮมิลตันได้ แต่ทัวร์เสมือนจริงของเราใกล้เข้ามาแล้ว

สำรวจแกลเลอรีของเรา

David Solomon '84 ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการของ Hamilton

David Solomon '84 ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goldman Sachs ได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Hamilton College มีผล 1 กรกฎาคม

คิวบา: ไมล์สี่ร้อยแปดสิบ

เข้าใกล้ความเป็นกลางของคาร์บอนมากขึ้น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หอพักนักเรียนชั้นสูง

เริ่มเรียนภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง


นโยบายเศรษฐกิจของแฮมิลตัน

อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน เลขาธิการคนแรกของกระทรวงการคลัง มีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคเฟดเดอริสต์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของแฮมิลตันและอิทธิพลที่มีต่อภาพลักษณ์ของสหพันธ์

ประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นสำคัญ

 • แฮมิลตันเขียนชุดรายงานที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปีแรก ๆ ของสาธารณรัฐ รายงานเหล่านี้กล่าวถึงสินเชื่อสาธารณะ การธนาคาร และการเพิ่มรายได้ แฮมิลตันสรุปหนี้ของประเทศสามประเภทที่ต้องจ่ายเต็มจำนวนเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินสหรัฐและเพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นในระบบการเมืองใหม่ ได้แก่ หนี้ต่างประเทศ หนี้รัฐบาลกลาง และหนี้ของรัฐ
 • แฮมิลตันเสนอว่ารัฐบาลกลางถือว่าหนี้ของรัฐทั้งหมดที่เหลืออยู่หลังสงครามปฏิวัติเป็นวิธีการชำระเงินคืนอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลของรัฐผิดนัดในการกู้ยืม
 • ข้อเสนอนี้ถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากเจฟเฟอร์สันและเมดิสัน ซึ่งโต้แย้งว่าผู้เสียภาษีในรัฐที่มีหนี้เพียงเล็กน้อย (เช่น เวอร์จิเนีย) ไม่ควรถูกบังคับให้รับภาระหนี้ของรัฐอื่นๆ
 • ในการต่อต้านการต่อต้าน แฮมิลตันเสนอให้ธนาคารแห่งชาติแห่งแรกปรับปรุงเครดิตของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นใหม่
 • แฮมิลตันยังช่วยร่างข้อเสนอสำหรับโรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตในอเมริกา และร่างระบบหน้าที่ ภาษี และสรรพสามิตที่ซับซ้อน ภายในห้าปี “โปรแกรมแฮมิลตันทั้งหมด” ได้เข้ามาแทนที่ระบบการเงินที่วุ่นวายในยุคของสมาพันธ์

คำสำคัญ

 • Federalists: รัฐบุรุษหรือบุคคลสาธารณะที่สนับสนุนการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญที่เสนอของสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 2330 ถึง พ.ศ. 1789
 • กบฏวิสกี้: การจลาจลในเพนซิลเวเนียทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดจากภาษีสรรพสามิตของแฮมิลตันในปี ค.ศ. 1791

แฮมิลตันโดยย่อ: เลขาธิการกระทรวงการคลัง

จอร์จ วอชิงตันแต่งตั้งอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คนแรกในปี ค.ศ. 1789 ซึ่งดำรงตำแหน่งจนถึงมกราคม พ.ศ. 2338 ในระหว่างห้าปีนั้น โครงสร้างส่วนใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการพัฒนาโดยเริ่มจากหน้าที่ของผู้บริหาร ตู้ตัวเอง. ตามที่นักประวัติศาสตร์ Forrest McDonald ได้กล่าวไว้ แฮมิลตันมองว่าสำนักงานของเขา เหมือนกับตำแหน่งลอร์ดคนแรกของกระทรวงการคลังของอังกฤษ เป็นตำแหน่งที่เขาไม่เพียงแต่ควบคุมนโยบายการคลังเท่านั้น แต่ยังดูแลเพื่อนร่วมงานในคณะรัฐมนตรีภายใต้การปกครองของจอร์จ วอชิงตันอีกด้วย วอชิงตันได้ขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากแฮมิลตันในเรื่องที่อยู่นอกขอบเขตของกรมธนารักษ์

ในปี ค.ศ. 1789 รัฐสภาอนุญาตให้แฮมิลตันประเมินสถานการณ์หนี้สาธารณะและส่งรายงานพร้อมคำแนะนำในการเสริมสร้างเครดิตของรัฐบาล ภายในสองปีข้างหน้า แฮมิลตันส่งรายงานที่ทรงอิทธิพลห้าฉบับซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของเขาสำหรับสหรัฐอเมริกา:

 • รายงานเครดิตสาธารณะครั้งแรก
 • การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวางอากรนำเข้า
 • รายงานที่สองเกี่ยวกับสินเชื่อสาธารณะ
 • รายงานการก่อตั้งโรงกษาปณ์
 • รายงานการผลิต

นโยบายเศรษฐกิจของแฮมิลตัน: ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คนแรก อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ซึ่งแสดงในภาพวาดปี 1792 โดย John Trumbull ได้เผยแพร่ "รายงานสินเชื่อสาธารณะ" ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2333

ในการประเมินของเขา แฮมิลตันตัดสินใจว่าหนี้ของประเทศ 8217 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ หนี้ที่เป็นหนี้รัฐบาลต่างประเทศและนักลงทุน หนี้ที่รัฐบาลแห่งชาติเป็นหนี้พ่อค้าชาวอเมริกัน เกษตรกร ทหาร และผู้ถือพันธบัตรสงครามปฏิวัติอื่นๆ และหนี้ที่ค้างชำระโดย รัฐบาลของรัฐ เพื่อรับประกันความมั่นคงและความสำเร็จของระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แฮมิลตันและสภาคองเกรสยอมรับว่าหนี้ทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 60 ล้านดอลลาร์จำเป็นต้องชำระคืนเต็มจำนวน

กลยุทธ์การชำระคืนที่โต้แย้ง

ใน “รายงานสินเชื่อสาธารณะของเขา” แฮมิลตันยังได้เสนอข้อโต้แย้งในการปรับปรุงการชำระหนี้โดยสมมติว่าหนี้ของรัฐเป็นหนี้รัฐบาลกลาง ทำให้รัฐบาลกลางรับผิดชอบในการชำระหนี้ทั้งหมดและให้อำนาจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้แฮมิลตันจึงเรียกหนี้ว่า “a ซีเมนต์อันทรงพลังของสหภาพของเรา”

โธมัส เจฟเฟอร์สัน (ขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ) และเจมส์ เมดิสันคัดค้านข้อเสนอของแฮมิลตันอย่างจริงจัง บางรัฐ เช่น รัฐบ้านเกิดของเจฟเฟอร์สันในเวอร์จิเนีย ได้จ่ายหนี้สงครามไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง และตัวแทนจากรัฐบาลกลางของพวกเขาแย้งว่าไม่ควรประเมินผู้เสียภาษีของพวกเขาอีกเพื่อประกันตัวรัฐอื่น เจฟเฟอร์สันและเมดิสันยังแย้งว่าแผนดังกล่าวผ่านพ้นขอบเขตอำนาจของรัฐบาลกลางตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ธนาคารแห่งชาติแห่งแรก

ใน Hamilton's ’s “Second Report on the Public Credit,” ส่งไปยังสภาคองเกรสในปี 1790 เขาแนะนำการเช่าเหมาลำของธนาคารแห่งชาติ ซึ่งจำลองมาจาก Bank of England ธนาคารแห่งชาติที่เสนอโดยแฮมิลตันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากเงินของรัฐบาลกลางเท่านั้น แทนที่จะเป็นธนาคารสินเชื่อ เงินจะมาจากกองทุนสาธารณะและนักลงทุนเอกชนที่ยินดีให้ยืมแก่รัฐบาลกลาง ต่างจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ธนาคารแห่งชาติจะเป็นธุรกิจในนามของรัฐบาลกลางซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคลังเก็บภาษี ให้เงินกู้ระยะสั้นแก่รัฐบาลเพื่อให้ครอบคลุมช่องว่างรายได้ชั่วคราวที่แท้จริงหรือที่อาจเกิดขึ้น และทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้น เว็บไซต์รับเงินเข้าและออก

มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างพรรคประชาธิปัตย์-รีพับลิกันและ Federalists เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของธนาคารแห่งชาติ เจฟเฟอร์สันและแมดิสันซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน แย้งว่าการนำอำนาจจากศูนย์กลางอำนาจออกจากธนาคารในท้องถิ่นนั้นเป็นอันตรายต่อระบบการเงินที่ดีและออกแบบมาอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของภาคเหนือโดยสูญเสียการพัฒนาการเกษตรภาคใต้ นอกจากนี้ พวกเขายังโต้แย้งว่าการตั้งธนาคารดังกล่าวเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสภาคองเกรสคือการควบคุมน้ำหนักและมาตรการ และการออกเงินเหรียญกษาปณ์ แทนที่จะใช้เหรียญกษาปณ์และตั๋วเงิน และห้ามการเช่าเหมาลำของบรรษัทเอกชน

ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์-รีพับลิกันประกาศธนาคารแห่งชาติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แฮมิลตัน ในตัวเขา การป้องกันตามรัฐธรรมนูญของธนาคาร ใช้การตีความรัฐธรรมนูญในวงกว้างเพื่อโต้แย้งว่าการกระทำใดๆ ของรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้โดยเฉพาะสามารถนำไปใช้โดยสภาคองเกรสเพื่อบรรลุจุดจบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต่อมาในคดีศาลฎีกาของ แมคคัลล็อก กับ เมดิสัน การตีความนี้อธิบายว่าเป็น “หลักคำสอนของอำนาจโดยนัย” ที่ยังคลุมเครือในรัฐธรรมนูญ หลังจากอ่านการป้องกันของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งชาติของแฮมิลตันแล้ว วอชิงตันได้ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าว

โครงการเศรษฐกิจอื่นๆ

ในรายงานของเขา แฮมิลตันยังช่วยร่างข้อเสนอสำหรับโรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตในอเมริกา และร่างระบบภาษีศุลกากรและสรรพสามิตที่ซับซ้อน ภายในห้าปี “โครงการแฮมิลตันทั้งหมด” ได้เข้ามาแทนที่ระบบการเงินที่วุ่นวายในยุคสมาพันธ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งทำให้รัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพทางการเงินและนักลงทุนมีความมั่นใจเพียงพอที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

หนึ่งในแหล่งรายได้หลักที่แฮมิลตันแนะนำให้รัฐสภาอนุมัติคือภาษีสรรพสามิตสำหรับวิสกี้ การต่อต้านภาษีวิสกี้อย่างรุนแรงโดยผู้ผลิตกระท่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลของเพนซิลเวเนียทางตะวันตกได้ปะทุขึ้นเป็นกบฏวิสกี้ในปี ค.ศ. 1794 ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวสก๊อต-ไอริชส่วนใหญ่ที่นั่น ซึ่งวิสกี้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มองว่าภาษีเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นอันตราย เพื่อเสรีภาพและสวัสดิการทางเศรษฐกิจของพวกเขา หลังจากการประท้วงในที่สาธารณะหลายครั้ง ความโกลาหลปะทุขึ้นในปี พ.ศ. 2337 ต่อความพยายามของรัฐบาลกลางในการเก็บภาษี กองกำลังที่ประธานาธิบดีวอชิงตันเรียกออกมาปราบปรามการจลาจล และการต่อต้านก็หายไป ประธานาธิบดีวอชิงตัน อภัยโทษให้กับกบฏ 2 คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฏ และภาษีนี้ถูกยกเลิกในปี 1802


กฎของแฮมิลตันในทางปฏิบัติ - ชีววิทยา

สมาชิกของ Family Practice Rural Health Clinic บุคลากรทางการแพทย์อยู่ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาดที่สุดในเท็กซัส ทีมแพทย์นี้มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนและให้การรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1,600 รายในแต่ละเดือน

Family Practice Rural Health Clinic เป็นคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชรา เรามีขั้นตอนที่หลากหลายรวมถึง

 • การฉีดวัคซีนในวัยเด็ก,
 • การทดสอบภูมิแพ้
 • เหตุฉุกเฉินเล็กน้อย,
 • การผ่าตัดเล็กน้อย,
 • การทดสอบความเครียด
 • การวางแผนครอบครัว.

พลเมืองในชุมชนของเราไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอีกต่อไป นอกจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านครอบครัวที่เก่งกาจแล้ว Family Practice Rural Health Clinic ยังนำผู้เชี่ยวชาญมาให้อีกด้วย

เวลาทำการของคลินิก:

โทร (254) 386-1700 เพื่อจองเวลานัดหมาย

Family Practice Rural Health Clinic ตั้งอยู่ที่ 400 N. Brown Street ในแฮมิลตัน รัฐเท็กซัส ตรงข้ามลานจอดรถจากโรงพยาบาล Hamilton General ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการในสถานที่ บริการรังสีวิทยา บริการศัลยกรรม บริการฉุกเฉิน และอื่นๆ อีกมากมายผ่าน โรงพยาบาลแฮมิลตันเจเนอรัล


วัยเด็กของแฮมิลตันในทะเลแคริบเบียน 

แฮมิลตันเกิดในปี ค.ศ. 1755 หรือ ค.ศ. 1757 บนเกาะเนวิสแคริบเบียน พ่อของเขา James Hamilton พ่อค้าชาวสก็อต และแม่ Rachel Faucette Lavien ไม่ได้แต่งงานกัน ราเชลยังคงแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งในช่วงที่เกิดของแฮมิลตัน แต่ได้ทิ้งสามีของเธอหลังจากที่เขาใช้ทรัพย์สมบัติของครอบครัวไปมาก และให้เธอถูกคุมขังในข้อหาล่วงประเวณี

พ่อของแฮมิลตันละทิ้งครอบครัวในปี พ.ศ. 2309 และแม่ของเขาเสียชีวิตในอีกสองปีต่อมา แฮมิลตันได้รับการว่าจ้างให้เป็นเสมียนในบริษัทการค้าแห่งหนึ่งในเซนต์ครัวซ์เมื่ออายุได้ 11 ขวบ แฮมิลตันได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่เขาตีพิมพ์จดหมายที่มีวาทศิลป์ที่บรรยายถึงพายุเฮอริเคนที่พัดถล่มเกาะในปี พ.ศ. 2315 ชาวบ้านช่วยกันหาเงินเพื่อส่งเขาไปเรียนที่อเมริกา และเขามาถึงนิวยอร์กในปลายปี พ.ศ. 2315 เช่นเดียวกับที่อาณานิคมกำลังเตรียมทำสงครามเพื่ออิสรภาพจากบริเตนใหญ่ 

เธอรู้รึเปล่า? ฟิลิป ลูกชายหัวปีอันเป็นที่รักของอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน เสียชีวิตในการต่อสู้กันตัวต่อตัวในปี 1801 ขณะพยายามปกป้องเกียรติของบิดาจากการโจมตีโดยทนายความจอร์จ เอคเกอร์ชาวนิวยอร์ก การเสียชีวิตของฟิลิปได้ทำลายล้างชาวแฮมิลตัน และนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้นำไปสู่การไม่เต็มใจของแฮมิลตันที่จะยิงใส่แอรอน เบอร์โดยตรงระหว่างการดวลในตำนานเพียงสามปีต่อมา


กฎของแฮมิลตันในทางปฏิบัติ - ชีววิทยา

Peter Dargatz ครูโรงเรียนประถม Woodside และชั้นอนุบาลของเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล Invader Crusader Award ปี 2021 Wisconsin Invasive Species Council เลือกผู้ชนะรางวัล Invader Crusader Award ให้เป็นส่วนหนึ่งของเดือนปฏิบัติการ Invasive Species Action ในเดือนมิถุนายน[. ]

นักเรียนแฮมิลตันได้รับการรับรอง W!se

นักเรียนการเงินส่วนบุคคลของโรงเรียนมัธยมแฮมิลตันได้รับอัตราการผ่าน 95% จากการทดสอบการรับรองความรู้ทางการเงินระดับชาติ Working In Support of Education (W!se) และนักเรียน 12 คนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นทูตความรู้ทางการเงิน หากต้องการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นทูตความรู้ทางการเงิน นักศึกษาจะต้อง[. ]

เรียนจบจะถ่ายทอดสด

สนใจที่จะดู Hamilton High School Class ปี 2021 ข้ามเวที แต่ไม่สามารถไปที่นั่นด้วยตัวเอง? คุณมีสองทางเลือกในการดูกระแสชีวิตของพิธีสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมัธยมแฮมิลตัน: www.chargertelevision.com https://www.youtube.com/channel/UClGFyu9k3YT0op_KF45IHsA [ ]อ่านเพิ่มเติม.

นักเรียนแฮมิลตันได้รับใบรับรองการตลาด

นักเรียนโรงเรียนมัธยมแฮมิลตันลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนการตลาดภาคเรียนที่ 2 ของ Amanda Field ผ่านการสอบรับรองแนวคิดการตลาดขั้นพื้นฐานซึ่งบริหารงานโดยสถาบันธุรกิจ A*S*K นักเรียนสิบหกคนได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรม Arushi Ranasaria และ Rashmi Majjgapu ทำคะแนนได้มากกว่า 90% และเป็น[. ]

นักเรียนแฮมิลตันได้รับการรับรองจาก Microsoft

นักเรียนโรงเรียนมัธยม Hamilton High ใน Toni Hillmann และหลักสูตร Computer Application ในภาคเรียนที่ 2 ของ Brenda Savic เสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เข้มงวด และได้รับการรับรอง Microsoft Office Specialist (MOS) น้องใหม่ Ava Zamora ได้รับคะแนนเต็มจากการสอบ PowerPoint นักเรียนจบ[. ]

แฮมิลตันประกาศรายชื่อนักศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม

นักเรียนโรงเรียนมัธยมแฮมิลตันซึ่งเป็นตัวแทนของ 12 สาขาวิชาได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนประจำเดือนพฤษภาคม พวกเขาคือ: Miya Skinkis, วิศวกรรมประยุกต์และเทคโนโลยี Tyler Vergin, ศิลปะ Ava Zamora, การศึกษาทางธุรกิจ Chloe Schmidt และ Hannah Conley, ศิลปะการสื่อสาร Elaina[. ]

นักเรียนแฮมิลตันเข้าร่วม Dual Academy

โรงเรียนมัธยมแฮมิลตันและวิทยาลัยเทคนิควอเคชาเคาน์ตี้ (WCTC) กำลังช่วยเหลือนักเรียน 10 คนให้เริ่มต้นอาชีพการงานอย่างก้าวกระโดด พร้อมรับหน่วยกิตทั้งระดับมัธยมและระดับวิทยาลัย นักเรียนใน Dual Enrollment Academy อยู่ที่ WCTC ตั้งแต่ 8.00 น.[ ]

นศ.ละครแฮมิลตันเข้าชิง Jerry Awards

เฮย์เดน ฮ็อตช์คิส นักเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมัธยมแฮมิลตัน เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายที่เข้าแข่งขันในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่งาน Jerry Awards ของรัฐ นักเรียนแสดงสดที่ Overture Center of the Arts ในเมดิสัน และการแข่งขันได้ถ่ายทอดสดบน YouTube[ ]


HHS สรุปกฎมาตรา 1557 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิพลเมืองในการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูหลักนิติธรรม และบรรเทาชาวอเมริกันหลายพันล้านคนด้วยค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป

วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ (HHS) ได้สรุปกฎภายใต้มาตรา 1557 ของพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (ACA) ที่บังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลางอย่างจริงจังโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ความทุพพลภาพ อายุ เพศ และฟื้นฟูหลักนิติธรรมโดยการแก้ไขบทบัญญัติบางประการที่นอกเหนือไปจากความหมายทั่วไปของกฎหมายตามที่รัฐสภากำหนด กฎข้อสุดท้ายนี้จะช่วยบรรเทาชาวอเมริกันราว 2.9 พันล้านดอลลาร์จากภาระการกำกับดูแลที่ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาห้าปี

สอดคล้องกับข้อความของกฎหมายของเรา

ในมาตรา 1557 สภาคองเกรสห้ามไม่ให้ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพจากการเลือกปฏิบัติบนเหตุใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎเกณฑ์ด้านสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลางที่มีมายาวนาน หนึ่งในกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางเหล่านั้นคือหัวข้อ IX ของการแก้ไขการศึกษาปี 1972 (หัวข้อ IX) ซึ่งห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศในโครงการที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลางบางโครงการ ในปี 2559 ฝ่ายบริหารคนก่อนได้ออกระเบียบตามมาตรา 1557 (กฎปี 2559) ซึ่งกำหนดการเลือกปฏิบัติทางเพศใหม่ให้รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์และอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งกำหนดเป็น “ความรู้สึกภายในของบุคคลในเรื่องเพศ ซึ่งอาจเป็นเพศชาย ผู้หญิง หรือ หรือเป็นการผสมผสานระหว่างชายและหญิง”

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ศาลรัฐบาลกลางได้สั่งการให้เบื้องต้นทั่วประเทศถึงความพยายามของรัฐบาลชุดก่อนในการกำหนดการเลือกปฏิบัติทางเพศในกฎปี 2559 โดยสรุปว่าบทบัญญัติมีแนวโน้มที่จะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองที่บังคับใช้ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูเสรีภาพทางศาสนา และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความปกครอง. ศาลรัฐบาลกลางแห่งที่สองตกลงกัน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2019 ศาลรัฐบาลกลางแห่งแรกได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด และได้ละทิ้งและคุมขังบทบัญญัติเหล่านี้ เนื่องจากคำตัดสินขั้นสุดท้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้มีผลผูกพันกับ HHS HHS ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และข้อกำหนดดังกล่าวถูกยกเลิกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019

ภายใต้กฎสุดท้าย HHS ได้ขจัดบทบัญญัติบางประการของกฎ 2016 ที่เกินขอบเขตของอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภาในมาตรา 1557 HHS จะบังคับใช้มาตรา 1557 โดยกลับไปสู่การตีความของรัฐบาลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศตามความหมายทั่วไปของคำว่า “ เพศ” เป็นเพศชายหรือเพศหญิงและตามที่กำหนดโดยชีววิทยา กฎปี 2016 ปฏิเสธที่จะยอมรับว่ารสนิยมทางเพศเป็นหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ ACA และ HHS จะไม่รบกวนการตัดสินดังกล่าว

การบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองอย่างเข้มงวด

ภายใต้กฎขั้นสุดท้าย HHS จะยังคงบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลางอย่างแข็งขัน ซึ่งห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ความทุพพลภาพ อายุ และเพศในการดูแลสุขภาพ ตามที่มาตรา 1557 กำหนด กฎขั้นสุดท้ายคงไว้ซึ่งการคุ้มครองจากกฎ 2016 ที่รับรองการเข้าถึงทางกายภาพสำหรับผู้ทุพพลภาพในสถานพยาบาลและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน กฎขั้นสุดท้ายยังคงรักษาการคุ้มครองบางอย่างจากกฎ 2016 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงภาษาที่มีความหมายสำหรับการดูแลสุขภาพ มาตรฐานคุณสมบัติสำหรับนักแปลและล่าม และข้อจำกัดในการใช้ผู้เยาว์และสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้แปลในสถานพยาบาล หน่วยงานที่ได้รับการควบคุมจะยังคงต้องให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ HHS ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามการคุ้มครองสิทธิพลเมืองของมาตรา 1557 และกฎเกณฑ์ขั้นสุดท้าย

“HHS เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน และดังที่เราได้แสดงให้เห็นในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ เราปกป้องและบังคับใช้สิทธิพลเมืองของทุกคนอย่างจริงจังในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตตามที่รัฐสภาอนุญาต เราไม่เปลี่ยนแปลงในความมุ่งมั่นของเราที่จะบังคับใช้สิทธิพลเมืองในด้านการดูแลสุขภาพ” Roger Severino ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อสิทธิพลเมืองที่ HHS

ขจัดภาระด้านกฎระเบียบที่มีราคาแพงและไม่จำเป็น

กฎขั้นสุดท้ายยังช่วยปลดเปลื้องชาวอเมริกันราว 2.9 พันล้านดอลลาร์ในภาระด้านกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นภายในเวลาห้าปีจากการยกเลิกอาณัติสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมให้ส่ง "คำบอกกล่าวและสโลแกน" ของผู้ป่วยและลูกค้าที่มากเกินไปในภาษาต่างประเทศ 15 ภาษาขึ้นไปในเกือบทุกการดูแลสุขภาพ การส่งไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายที่ส่งต่อไปยังผู้ป่วยและผู้บริโภค ประกาศราคาแพงเหล่านี้โดยทั่วไปไม่ได้พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดหาการเข้าถึงภาษาที่มีความหมายสำหรับการรักษาพยาบาล

“ตอนนี้มากกว่าที่เคย ชาวอเมริกันไม่ต้องการพันล้านดอลลาร์ในภาระด้านกฎระเบียบที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเพิ่มต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลของพวกเขา เรากำลังดำเนินการในส่วนของเราเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นซึ่งเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจให้กับผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และผู้ประกันตน” Severino กล่าวสรุป