ข้อมูล

มาลาเรีย


มาลาเรีย หรือ มาลาเรียในรายละเอียดอื่น ๆ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่เกิดจากโปรโตซัวปรสิตของสกุล Plasmodiumส่งโดยยุงกัด ยุงก้นปล่อง.

มาลาเรียคร่าชีวิตผู้คนไป 3 ล้านคนต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับโรคเอดส์เท่านั้นและมีผลกระทบมากกว่า 500 ล้านคนทุกปี มันเป็นกาฝากเขตร้อนชั้นนำและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเสียชีวิตในเด็กในประเทศเหล่านี้: (มันฆ่าเด็กหนึ่งล้านคนที่อายุต่ำกว่า 5 ปีในแต่ละปี) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคมาลาเรียสังหารเด็กชาวแอฟริกันทุก ๆ 30 วินาทีและเด็กหลายคนที่รอดชีวิตจากคดีรุนแรงได้รับความเสียหายจากสมองอย่างรุนแรงและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้


ยุงของสกุล ยุงก้นปล่อง

มาลาเรียแพร่เชื้อจากการกัดของยุงตัวเมีย ยุงก้นปล่อง. การส่งสัญญาณมักจะเกิดขึ้นในเขตชนบทและกึ่งชนบท แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในเขตเมืองโดยเฉพาะในเขตชานเมือง ในเมืองที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความสูงกว่า 1,500 เมตรความเสี่ยงของโรคมาลาเรียนั้นมีน้อย ยุงมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในตอนกลางคืนตั้งแต่ค่ำจนถึงรุ่งเช้า พวกมันปนเปื้อนโดยการกัดพาหะของโรคกลายเป็นพาหะหลักของการแพร่กระจายของโรคนี้ไปสู่คนอื่น ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการได้รับมาลาเรียคือในอาคาร

ยุงมาลาเรียมีชีวิตรอดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยสูงกว่า 15 ° C เท่านั้นและเข้าถึงผู้ที่มีเชื้อไวรัสในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-30 ° C และมีความชื้นสูง . มียุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดผู้ชายและกินเลือด เพศชายอาศัยอยู่บนพืช SAP ตัวอ่อนเจริญเติบโตในน้ำนิ่งและความชุกสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ตกหนัก


วัณโรคมาลาเรีย

วีดีโอ: มาลาเรย ภยเงยบทไมมใครนกถง : Research Impact by Mahidol (สิงหาคม 2020).